Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  STIPENDIA PRO ROMSKÉ STUDENTY

Chcete studovat v zahraničí a získat mezinárodně uznávaný akademický titul? Že vaše angličtina není dost dobrá nebo jste na univerzitě nedosáhli výborných známek? Víte však, že jste talentovaní a nechybí vám nadšení.

Středoevropská univerzita (CEU) nabízí za podpory Fordovy nadace denní studium v desetiměsíčním přípravném kurzu, jehož cílem je zpřístupnit romským studentům další vysokoškolské vzdělání. Tohoto mimořádného programu, který se bude konat v Budapešti, se zúčastní 16 romských studentů. Na konci kurzu si můžete podat přihlášku na postgraduální studium na CEU či na jakoukoli jinou univerzitu. Při této příležitosti se udělují stipendia v plné výši, pokrývají cestovné, školné, ubytování a stravování.

Studium:
Studium bude zahájeno v březnu 2004 a potrvá do prosince 2004. Bude zahrnovat:
1. kurz anglického jazyka
2. psaní prací pro akademické účely
3. specificky vedenou výuku a kurzy z vámi vybraného oboru

Kdo se může přihlásit?
Romové ze střední a východní Evropy (s výjimkou států bývalého Sovětského svazu), kteří:
a získali akademický titul v oblasti společenských či humanitních věd nebo práva (pokud jste získali titul v jiném oboru, je zapotřebí praxe v náležitém rozsahu)
a se zajímají o postgraduální studium
a mají základní znalosti anglického jazyka
a chtějí pracovat v multikulturním prostředí

Přihláška:
Přihláška musí obsahovat:
1. vyplněný formulář (v příloze)
2. životopis v anglickém jazyce či v úředním jazyce země vašeho původu, včetně načrtnutí akademické kariéry, pokud možno praxe a zapojení do romské problematiky v domovské zemi.
3. doporučující dopis od uznávané romské organizace
4. akademické doporučení
5. dopis v angličtině či v úředním jazyce země vašeho původu, v němž vysvětlujete:
n proč se chcete zúčastnit tohoto programu
n proč si přejete získat postgraduální vzdělání
n proč se zajímáte o vámi vybraný obor
6. kopie všech dokumentů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a přehled jednotlivých předmětů a známek)

Přihlášky zasílejte na adresu:
CEU, SEP/„Ford“, Nador u. 9, H1051 Budapest, Hungary

Přihlášky musí mít datum nejpozději 28. listopadu 2003. Přihlášky doručené po termínu budou posuzovány jednotlivě. Pohovory proběhnou v polovině prosince. O místě a době konání pohovorů budou žadatelé včas vyrozuměni.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál