Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Terénní pracovníci cvičně před kamerou

Žďár nad Sázavou – Brněnské romské středisko DROM s finanční podporou vlády ČR a ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci vzdělávacího dvoustupňového programu pro terénní sociální pracovníky (TSP) uspořádalo seminář Práce s médii. Konal se 3. až 6. listopadu ve Žďáře nad Sázavou. Další finanční podporu programu poskytly UNHCR – Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky, ministerstvo vnitra, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Školící se terénní sociální pracovníci si vyzkoušeli vystupování před televizní kamerou, učili se psát tiskovou zprávu a uspořádat tiskovou konferenci. Důležitou součástí školení byl seminář, v němž navzájem prodiskutovali případy, které řeší. Tento kontakt s kolegy je zásadním přínosem celého vzdělávacího programu. V praxi se mnohdy ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny, jsou často osamocení, a to je psychicky náročné.
Dobrý terénní sociální pracovník může mít vysokou školu, ale také mu stačí neukončená škola základní. Nejdůležitější vlastností profesionálního sociálního pracovníka je schopnost komunikace a právě ta se na tomto semináři procvičovala.
Terénní pracovník pomáhá svým klientům řešit např. potíže s ubytováním, efektivní využití příjmů či docházku dětí do školy. Stává se prostředníkem, proto musí umět jednat na úrovni s klientem, jehož důvěru potřebuje, ale současně musí být schopen získat na svou stranu úřady, s kterými spolupracuje. Důležitou součástí komunikace s institucemi a s veřejností je neosobní forma předávání informací skrze média.
V ČR působí zatím kolem 140 terénních sociálních pracovníků, ale jejich počet pozvolna roste. Ačkoli byl tento seminář volitelný, zúčastnilo se ho 21 zájemců. Mají za sebou už sedm školení zaměřených na aplikaci teoretických poznatků z prvního cyklu v praxi. Vzdělávací program je akreditován u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pořádá jej třetím rokem stejný organizátorský tým, jehož hlavní koordinátorkou je Laďka Češková.
Poslední seminář bude 18. až 21. listopadu rovněž ve Žďáru; tématem bude spolupráce s policií. Účastníci získají po složení zkoušek 3. prosince v Praze certifikát.

Eva Malířová, DROM

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál