Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jařab souhlasí s kritikou kvůli diskriminaci

PRAHA – Pozitivní, vyrovnávací postupy ve prospěch Romů v oblasti zaměstnanosti se zatím nepodařilo prosadit, uvedl vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab v reakci na kritiku Evropské komise kvůli diskriminaci Romů. Právě problémy s přijímáním Romů do zaměstnání jsou jednou z výtek obsažených v posledním posudku Česka před vstupem do EU.

Komise v něm vyjádřila značné znepokojení nad diskriminací romské menšiny a vyzvala k zavedení přitažlivějších pobídek pro zaměstnávání Romů. „Systémový, transparentní způsob podpory romské zaměstnanosti by byl jistě vhodnější než dosud preferovaná ad hoc řešení – na což již dlouho upozorňuji, ale zatím marně,“ řekl Jařab.
Posudek EK se zmiňuje v pasáži o postavení Romů rovněž o nutnosti pokračovat v rušení zvláštních škol, kam bývají směrovány romské děti. Podle Jařaba lze předpokládat, že po právní stránce přestanou tyto školy existovat s přijetím nového školského zákona. „Bylo by však jistě naivní se domnívat, že tím bude vyřešen problém romského vzdělávání,“ upozornil Jařab.
Dodal, že kritika ze strany EK vychází patrně také ze skutečnosti, že Česká republika dosud nepřijala právní úpravu ochrany před diskriminací, jež by odpovídala právní úpravě unijní. Vláda zatím schválila jen věcný záměr, předložení návrhu zákona je plánováno na únor 2004. „Přijetí jmenovaných nařízení je zcela nezbytné. Je však nutné zdůraznit, že se antidiskriminační úprava nepřijímá zdaleka jen kvůli Romům,“ uzavřel Jařab. (red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál