Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Muzeum romské kultury trápí nedostatek peněz

Brno – Muzeum romské kultury na své tiskové konferenci 6. listopadu uvedlo, že se potýká s finančními problémy. Provozní rozpočet pro letošní rok činí téměř sedm milionů korun, nyní ke konci roku však chybí půldruhého milionu korun.

Přesto muzeum své prostory nehodlá veřejnosti uzavřít. Vede jednání s ministerstvem kultury, které situaci pomáhá řešit. Do jednání vstoupilo navíc i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Muzeum je totiž nejen kulturní, ale navíc i vzdělávací a výchovnou institucí.
Právě z důvodů finančních jedná Muzeum romské kultury o změně právního statutu z obecně prospěšné společnosti na státní příspěvkovou organizaci. Tato změna vyžaduje zřízení Muzea romské kultury jako příspěvkové organizace zákonem. O znění navrhovaného zákona jedná vláda, pokud dojde ke shodě, musí návrh zákona projednat i obě komory parlamentu a poté ratifikovat prezident.
Otevření stálé expozice závisí především na penězích, které zatím chybějí. Dle investičních prostředků se bude průběžně i v příštím roce budovat stálá expozice, konkrétně sál, který mapuje poválečnou situaci u nás a na Slovensku, ve spolupráci s amsterdamským Anna Frank House skrze projekt podporovaný nizozemskou vládou.
Přes veškeré problémy se chce muzeum více přiblížit veřejnosti formou přechodných výstav, specializovaných akcí pro školy a klubová zařízení, ale také přednášek. Navíc se chystá navázat spolupráci s romskými organizacemi v Brně, a tak se více zapojit do života Romů a stát se střediskem jejich kulturního vyžití. Koncem listopadu muzeum zapůjčí výstavu E luma romane jakhenca přes České centrum v Haagu na výstavu do World Art Gallery v nizozemském Delfu.
V prosinci bude otevřena výstava Kočování po obrazech – Romové ve výtvarném umění 17.20. století.

Katka Danyiová
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál