Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Diskuse o Romech stále primitivní

V neděli 26. října proběhla na Primě diskuse v rámci pořadu Nedělní partie také o Romech. Vyznamenali se v ní obzvláště poslanec Martin Říman (ODS) a ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDUČSL). Jejich názory stojí za povšimnutí, protože takové žvásty skutečně posluchač nezaznamená ani od lidí na ulici, natož od ministra a poslance silné opoziční strany v parlamentu.

Podobná diskuse by se nedala snést ani před 10 léty, kdy mohla mít své opodstatnění ve značně nevyjasněné situaci. Dnes je vše zřetelnější především také proto, že vláda má na stole program zvaný Integrace Romů do společnosti, který by měl do podrobností znát i ministr životního prostředí a poslanec opoziční ODS. Ani jeden ten program nezná. Ministr proto, že ho zřejmě nečetl, poslanec proto, že ho nepodrobil kritice. Ostatně pan Říman to ani nezastírá: „ … protože ODS nemá moc ráda takové ty akce, kterým se říká pozitivní diskriminace“, připouští jen: „… těmto lidem je třeba zajistit bezpečnost, bezpečnost jejich a jejich dětí, protože extremistické živly tady prostě působí, to jsme viděli“. A skutečná perla, za kterou by se nemusel stydět ani Sládek: „Rozhodně je více nezaměstnaných v absolutním čísle v tom neromském etniku než v tom romském. Ti lidé chtějí také pracovat, nejenom ti, kteří se hlásí k Romům.“ Panu Římanovi zřejmě uniklo, že Romů je jen několik set tisíc, zatímco neromského etnika, jak říká, je bez těch dvou set tisíc 10 milionů.
Pan Ambrozek zase nebyl vůbec schopen vysvětlit, proč vláda přistoupila na odborné expertizy (nikoliv zjišťování počtu Romů, jak usilovně tvrdil) a že je má za úkol zjišťovat Český statistický úřad, který to ovšem popírá. Bodejť by ne. Nedokáže vysvětlit, že posudky se týkají podrobnějších rozborů situace skupin, nikoliv jednotlivců, kde by konkrétní údaj byl jistě proti zákonu.
Je jistě otázkou, jaké cesty a metody volit ke zjištění údajů, které k dispozici nejsou, a proto ani nelze činit náležité závěry.
Všichni unisono v této společnosti tvrdí a pan Říman to teď dal nejvíce znát, že nerozlišujeme mezi Romy a Neromy. Jak teda zjistit něco o těch i oněch? A – samozřejmě, ani žádná pozitivní diskriminace, když nerozlišujeme. Zdatně mu sekunduje pan Kalousek, u něhož to obzvláště překvapuje, protože on o sobě dává silně najevo, jaký je křesťan: „Všichni bychom měli být občany se stejnými právy.“ Pan Říman i pan Kalousek už určitě slyšeli o případech Romů a Romek, kterým přislíbili po telefonu práci, ale když se o ni přišli ucházet, najednou nebyla. Jak ti zaměstnavatelé bez jakékoliv pochybnosti zjistili, že jde o Romy? A kde je ta vyhlašovaná rovnost? Pánové Římane a Kalousku, nebuďte pokrytci! Buď zajistíte práva pro všechny stejná i v praxi – a jste u válu, kde se to rozhoduje – a pak se nemusíme bavit o pozitivní diskriminaci. Když to nejste schopni zajistit – a to zatím nejste – musíte, ač neradi (a to Vám docela věřím), zatím alespoň diskusi o oprávněnosti pozitivní diskriminace připustit.
Je zřejmé, že zjistit, kdo je a není Rom, nemusí být tak obtížné. To jsou jen levné výmluvy, pane Římane. Počítáte se za vzdělance, když říkáte, že bude jen dobře, když nás bude co nejvíce vzdělaných. Jistě máte pravdu i v tom, že patřičné vědomosti mohou vyřešit hodně, i když ne vše.
Ptáte se, proč místo těch desetitisíců Ukrajinců nemohou dělat Romové, byť za malé peníze, jak toho jsou schopni Ukrajinci. Oni jezdí tisíce kilometrů za prací, Romové to mají tady a nic. Opravdu si myslíte, že je to tím, že Romové pracovat nechtějí, nebo že jsou líní? Ten hlavní důvod je jiný a už byste ho po všech vašich poslaneckých, vládních i partajních funkcí mohl znát: je to špatná motivační politika státu, špatná tzv. aktivní politika zaměstnanosti a nedostačující kontrola např. v provozování „černé“ zaměstnanosti, která se podnikatelům tak zamlouvá a tím i rozvoj šedé ekonomiky, což je charakteristický rys banánových zemí. A to, vážený pane Římane i pane ministře Ambrozku, je už skutečně záležitost vás, politiků. Až v tomhle něco uděláte, pak se možná i Romové budou chovat jinak. Zatím nemají nejmenšího důvodu – a je to kvůli vám, za to nesete vy odpovědnost!

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál