Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Klášter ožívá díky romským dětem

Ukradený, zneužitý, navrácený, opuštěný: to vše by mohla být synonyma pro státem chráněnou památku, areál kláštera sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. V polovině 90. let minulého století byl vrácen původním majitelům, řádu dominikánů. Kvůli nedostatku smysluplného využití rozlehlých prostor kláštera, kostela a zahrady však odtud dominikáni odešli.

Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA v Ústí nad Labem, které má již od roku 1998 v klášteře svou kancelář, proto navrhlo, jak prostory oživit a otevřít ústecké veřejnosti, především pak dětem a teenagerům.
Nízkoprahové centrum, jež svou činnost zahájilo na začátku roku 2003, je otevřeno od úterý do pátku, vždy odpoledne. Přístup má každý, kdo se chce bavit a vzdělávat. K dispozici je místnost, kde si mohou návštěvníci zasurfovat na internetu či zahrát si počítačovou hru, dále místnost v tzv. freestyle, kde mohou posedět a popovídat si s kamarády, přečíst časopis nebo napsat domácí úkol. Nejvíce je využívaná sportovní klubovna, kam chodí denně více než dvacet dospívajících především z romské menšiny. Pravidla chování si určila mládež sama: nesmí se tady kouřit, pít alkoholické nápoje ani brát drogy či s nimi manipulovat. Nikdo nesmí ničit vybavení a odnášet si domů věci, které mu nepatří.
Od března navštívilo centrum více než 500 děvčat a chlapců ve věku 8 až 18 let z ústeckého okresu. Častými hosty jsou hlavně děti, které si nemohou zaplatit zájmový kroužek nebo účast na akcích u jiných neziskových organizací. Stálými klienty jsou též děti romské, ukrajinské či vietnamské. S dětmi české národnosti, které tvoří podstatnou část členské základny YMCA, vycházejí bez problémů.
Nízkoprahové centrum je nejen místem setkávání dětí a mládeže, ale zároveň alternativou k zakouřeným hernám a klubům. Projekt mohl být zahájen díky výrazné finanční podpoře Evropské unie z programu Phare 2000; o další provoz a rozšíření se finančně postaraly české Nadace VIA a OSF Praha, a rovněž celonárodní sbírka Pomozte dětem pořádaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
Díky pravidelné návštěvě romských dětí klášter ožil a postupně se sem vrací takové bohulibé aktivity, jako je například mateřské centrum Pohádka, Centrum ekologické výchovy a etiky (s projektem Městečko) atd. YMCA je připravuje za účelem oživení a otevření prostor kláštera nejen pro ústeckou veřejnost, ale i pro návštěvníky města.

Pavel Hušek jr.
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál