Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Týden národnostních menšin zahájili Romové

Brno – Přednášky, koncerty, taneční vystoupení a filmové produkce měly za úkol prezentovat kulturu národnostních menšin žijících v Brně. Akci uspořádala ve dnech 20. až 23. října Knihovna Jiřího Mahena a statutární město Brno pod záštitou náměstka primátora Rostislava Slavotínka.

„Cílem akce je se vzájemně lépe poznávat. Knihovny jsou instituce, které mají nabízet informace a my si přejeme, aby i příslušníci národnostních menšin u nás nacházeli zázemí a informace, které je mohou obohatit a které mohou obohatit také příslušníky majoritní společnosti,“ řekla při zahájení ředitelka knihovny Libuše Nivnická.
Vlastní program začal prezentací Muzea romské kultury, jíž se ujala jeho ředitelka Jana Horváthová. Posluchačům nastínila historii vzniku, činnost a nejbližší program muzea, ve kterém upozornila na chystanou výstavu s názvem Romové ve výtvarném umění 17. až 20. století. Její kolegyně Helena Danielová poté představila svoji knihu Paměť romských žen: Kořeny I. Popisuje v ní životní osudy pěti Romek různého věku a sociálního postavení, díky nimž se čtenáři dozvědí více o tradicích, zvycích a životě Romů.
Nakonec návštěvníci zhlédli dokumentární film To jsou těžké vzpomínky režisérky a scenáristky Moniky Rychlíkové. Zhruba ve dvaceti minutách mapuje romský holocaust a zachycuje svědectví lidí, kteří ho přežili. Následné besedě s historikem Petrem Lhotkou již bohužel nebyla věnována pozornost.
Souběžně s tímto programem ukázal v přízemí knihovny Miroslav Zima z romského střediska Drom pletení košíků, vystoupily tam také romské taneční soubory Čercheňa a Terne čhaja. O ně byl mezi návštěvníky knihovny největší zájem. Celkově však akce zaujala jen málo lidí.
V dalších odpolednech byly věnovány podobné pořady německé, bulharské, jihoslovanské, maďarské, ruské, slovenské a řecké kultuře. Po celý týden byla přístupná také výstava Cože? Já, a rasista?, kterou v rámci projektu Rozmanitost do knihoven pořádala organizace Mládež pro interkulturní porozumění.

Zuzana Labantová
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál