Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  O vzdělávání a výchově Romů

Tradiční přednáškový cyklus začal v Muzeu romské kultury v Brně. První přednáška byla zaměřena na vzdělávání romských dětí, speciální programy a přístupy. Jmenovala se Vzdělávání, výchova a Romové? Mezi posluchači byli hlavně pedagogové a studenti pedagogické fakulty.

Ludmila Altmanová, ředitelka Základní školy Stará z Brna přiblížila posluchačům chod své školy, která sídlí v oblasti hustě obydlené Romy. Škola nabízí kompletní výukový program zahrnující mateřskou školu, přípravný ročník a oba stupně školy základní. Pro zájemce je připraven také bezplatný akreditovaný kurz na úplné ukončení základního vzdělávání. Ten je určen lidem, kteří opustili školu dříve než v devátém ročníku nebo vychodili zvláštní školu.
„Naši pedagogové se často nedokáží vyrovnat s odlišnou výchovou romských dětí. Tato výchova není špatná, je pouze jiná, a proto je důležité mít speciálně vycvičené pracovníky, kteří na ni budou připraveni,“ nastínila největší problém vzdělávání Romů Helena Balabánová z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na význam spolupráce s romskými asistenty se zaměřila Darina Říčková, která pracuje jako romská asistentka v brněnské ZŠ Štolcova. Potvrdila, že rodiče mají k romským asistentům mnohem větší důvěru než k neromským kantorům.
Cyklus bude pokračovat přednáškami Pracuji v ghettu a Vánoční zastavení aneb Jak se slavily Vánoce.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál