Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Důležité informace k odškodnění

Téměř po roce od podání žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. dostávají někteří žadatelé odpovědi z Ministerstva obrany ČR. Jsou to spíše výzvy k tomu, aby žadatel doplnil svou původní výpověď o konkrétní údaje.

Všem, kteří jsou osobně přesvědčeni o tom, že splňují podmínky pro uznání statutu politického vězně, mohu pouze doporučit, aby neztráceli trpělivost. Splnění podmínek spočívá v tom, že je nutné prokázat alespoň tříměsíční nepřetržité ukrývání z důvodu rasové perzekuce. Pokud žadatel v uvedené době utrpěl zdravotní újmu, může být uznána i kratší doba nuceného ukrývání. Důkazní břemeno leží na žadateli. Znamená to, že ministerstvo obrany, které osvědčení může vydat, musí být přesvědčeno o pravdivosti podaných výpovědí. Existují důvěryhodní svědkové, archivní materiály, existují také zápisy v místních kronikách, které si my romští poradci společně s žadateli o odškodnění můžeme vyžádat. Všem zájemcům také ochotně nabízím pomoc při sepisování vlastních i svědeckých výpovědí. Romský poradce je vaším pomocníkem, avšak nemůže být zodpovědný za konečný výsledek složitého řízení.

Helena Krištofová,
romská poradkyně Brno

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál