Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Indigo představuje nebe

Indigo je občanské sdružení fungující od roku 1998 v Děčíně. V názvu má modrou barvu, symbol nebe s jeho nekonečným prostorem a otevřenou náručí pro všechny, kteří chtějí pracovat pro blaho ostatních.

Indigo se věnuje romským dětem a mládeži. Zaměřuje se především na oblast romské kultury. Chce ale pomoci také lidem v tíživé životní situaci i Romům, aby dokázali žít v české společnosti jako rovnoprávní občané. Důležité je také seznamování veřejnosti s romskou kulturou prostřednictvím festivalů písní a tanců, sportovních a jiných aktivit. Vše je otevřeno i majoritní společnosti.
Sdružení chce vybudovat komunitní centrum, které umožní, aby v něm děti trávily volný čas bez placení. Nic takového v Děčíně zatím není, proto pobíhají po ulicích. Mluví o tom zakladatel a předseda Indiga Miroslav Grajcar: „Uprostřed sídliště v Boleticích je dům dětí a mládeže, který nabízí kroužky za určitý poplatek. Setkal jsem se tam dříve s diskriminačním chováním vedoucích pracovníků vůči romským dětem. Přitom mají velmi mnoho nevyužitých prostor, ve kterých by se dalo otevřít komunitní centrum pro všechny děti z přilehlého sídliště a okolí Boletic. Již několik let se snažíme získat nebytové prostory od Městského úřadu v Děčíně. Vždy bez úspěchu.“
Sdružení Indigo se podařilo navázat spolupráci se Sociálně demokratickou stranou v německé Pirně. Spolupráce vyvrcholí v květnu 2004 vystoupením hudební skupiny Romano Jakha (Romské oči), která při sdružení funguje, na tamním mezinárodním festivalu.

Pavel Hušek jr.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál