Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romano hangos v terénu

Jak se žije Romům v ulici Spolková 3

V tomto seriálu se snažíme poukázat na problémy bydlení, se kterými si Romové často nevědí rady. Tentokrát jsme zavítali do rodiny, která by s úřady formálně neměla mít žádné problémy. Nesplácí totiž žádný dluh. Ro dina chce na vlastní nákla dy opravit byt pro syna, který by v případě jeho přidělení žil hned vedle. Přestože se jedná o bezproblémové nájemníky, ze stra ny úřadů jim hrozí pokuta až 50 000 korun. Tomuto evidentnímu rozporu jsme chtěli přijít na kloub.

Vlasta Horváthová
V bytě 3+1 nás bydlí jedenáct. Nájem měsíčně činí 5460 Kč, platíme ho zodpovědně a pravidelně. Před devíti lety jsme chodbu předělili dřevěnými dveřmi na klíč. Domovní vchod je totiž neustále otevřený. Volně sem chodí narkomani, bezdomovci i mládež. Nosí sem odpadky, kálejí po chodbách či u dveří. O naše děti se bojíme i proto, že jsme tady nedávno našli použité stříkačky s jehlami. 29. září nám bylo ústně sděleno paní Ivou Venclíkovou, že ji musíme odstranit. Je údajně zděná a nedostali jsme na ni stavební povolení. Přepážka je však dřevěná a nezasahuje do omítky. Neporušili jsme zeď ani statiku domu. Zedník z Bytasenu sice potvrdil, že není přepážka zděná, ale přesto musí pryč. A tak teď nevíme, co si počít. Pokud zrušíme přepážku, bude tady ještě větší nepořádek než dosud. Pokud ji nedáme zbourat, vedení Bytasenu nám může údajně dát pokutu až 50 000 Kč.
Prázdné prostory, které se nacházejí vedle, představují další překážku na cestě ke klidnému soužití. Nemají totiž sociální zařízení. Syn si podal v červenci žádost o byt. Chtěli jsme, aby tam bydlel někdo známý nebo příbuzný. Společná toaleta je na chodbě, ale u nás v bytě máme alespoň sprchu, kterou by syn a jeho dvě děti mohli využívat. Žádost o byt však synovi zamítli. Asi proto, že je podaná jen krátce a jiní čekají i několik let.

Ladislav Dirda a Mirka Čepová,
terénní pracovníci
Vlastně nevíme, proč začínají úřady dělat problémy až po devíti letech. Do rodiny pravidelně docházíme od letošního července. Tehdy měli Horváthovi dluh za vodné, ve dvou splátkách ho uhradili a žádné pohledávky vůči městu či Bytasenu nemají. Dřevěná přepážka je chrání před nepořádkem. Protože se nám to vše zdá pochopitelné, nerozumíme pokynům a poslali jsme dopis paní starostce.

Arpád Šaray,
Koordinátor občanskoprávní poradny SRNM
Dřevěná přepážka, kterou se Horváthovi chrání před bezdomovci a narkomany, není zděná. Statika domu tedy nebyla narušena. Ve středu dne 15. října jsem se na ÚMČ Brnosever sešel ve věci Horváthových s místostarostou JUDr. Musilem a s vedoucí bytového odboru Ing. Venclíkovou.
Co se týče bytu, o který žádá syn paní Horváthové, je pravda, že žádost byla podána před nedávnem. Byt je ve vlastnictví Magistrátu města Brna. Úřad MČ Brnosever tímto bytem nedisponuje. Jestliže v této věci však budou zaměstnanci moci něco udělat, bude to s cílem předejít nepokojům v domě. Radnice a Bytasen však trvají na odstranění přepážky.

Vyjádření místostarosty
JUDr. Jana Musila
Pokud se týká Horváthových na ul. Spolkové a jimi postavené příčky. Sám jsem toto neviděl a proto mohu posuzovat pouze na základě obdržených informací. Musím v této souvislosti ocitovat § 694, Občanského zákoníku.
„Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.“ Je samozřejmé, že záležitost nechám prověřit, případně se osobně podívám na místo samé a teprve na základě zjištěných skutečností bude vydáno rozhodnutí. Proto nemohu nyní sdělit konkrétní odpověď. Mohu ale ujistit, že budu dbát na vyřízení situace tak, aby bylo přihlédnuto ke všem okolnostem a důvodům.

V době uzávěrky RH jsme se na vlastní oči přesvědčili, že příčka už byla zbourána.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál