Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Presahy 2003

Když zhruba před rokem končilo v Brně historicky první setkání českých a slovenských terénních sociálních pracovníků nazvané Presahy 2002, mnozí z účastníků si pomysleli, že by bylo dobré scházet se pravidelně. Toto přání se vyplnilo na začátku října – ve dnech 1. až 3. 10. se v Tatranské Lesné na Slovensku uskutečnily Presahy 2003 – terénna sociálna práca po roku. Organizátorem byl Úřad vlády SR ve spolupráci se slovenskou Asociací terénních sociálních pracovníků, Nadací Milana Šimečky a organizací Partners for Democratic Change Slovakia za podpory Regionálního servisního centra US AID – Agentury pro mezinárodní rozvoj v rámci Programu integrace Romů.

Cílem setkání bylo vzájemně si sdělit, kudy se za poslední rok ubírala terénní sociální práce v obou zemích, a jaké jsou možnosti jejího dalšího rozvoje. V nabitém programu přednesli své příspěvky zmocněnkyně vlády SR pro romské komunity Klára Orgovánová a nový ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Czeslaw Walek. Pracovnice ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Iveta Radičová informovala o výrazných změnách, které se ve slovenském sociálním systému uskuteční od prvního ledna příštího roku. Její resortní kolega Pavel Kaňka hovořil mj. o realizaci sociálního programu v romských osadách.
S výsledky svého výzkumu migrace slovenských Romů do ČR přítomné seznámil zaměstnanec české pobočky IOM Roman Krištof. Poměrně dlouhou debatu vyvolal příspěvek Laca Oravce (Nadace Milana Šimečky), který se zabýval také vztahem terénní sociální práce a komunitní práce. Největší prostor na setkání byl věnován samotné terénní sociální práci v sociálně vyloučených romských komunitách.
O svých úspěších i potížích informovali koordinátoři z vládních i neziskových institucí obou zemí i samotní terénní sociální pracovníci. Bylo zajímavé srovnávat, v čem je podobný a v čem se liší vývoj tohoto mladého oboru v ČR a na Slovensku. Pro Čechy bylo inspirující dobré fungování slovenské Asociace terénních sociálních pracovníků nebo rozvíjející se program výstavby nových bytů v romských osadách.
Respekt k práci slovenských kolegů jistě vzrostl po návštěvě osad Velká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami a Rakúsy. Slováci naopak mohou Čechům závidět jejich delší zkušenosti, slušnou finanční podporu terénní sociální práce ze strany státu či propracovaný dvoustupňový vzdělávací program pro TSP, o němž informovala jeho autorka Laďka Češková. Neméně důležité debaty mezi účastníky setkání probíhaly v kuloárech nebo při společném výšlapu do hor.
Presahy 2003 se vydařily – zda se ty příští uskuteční opět v České republice, závisí především na Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Ředitel její kanceláře Czeslaw Walek přislíbil, že Přesahy 2004 budou.

Michal Kročil

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál