Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ad: Trest smrti

V 31. čísle jsme vás vyzvali, abyste napsali svůj názor na zrušení trestu smrti. Stalo se tak u příležitosti 10. října – Mezinárodního dne proti trestu smrti. Vaše odpovědi nyní přinášíme.

Nejsem pro zrušení trestu smrti v zemích, kde se stále ještě uplatňuje. Myslím si, že člověk, který brutálně a úmyslně zabije či v opilosti zaviní nehodu, při níž zahynou neviní lidé, si zaslouží smrt. Pokud by se na toto téma vyhlásilo v České republice referendum, byl bych dokonce pro jeho znovuobnovení.
Ivo Schneider, Praha

Jsem pro úplné zrušení trestu smrti. Myslím si, že je spousta jiných forem trestů, které mají funkci potrestání s možností nápravy. Není řešením zločince porestat tím, že ho připravíme o život. Podle mě je daleko těžším trestem uložit pachateli trest doživotního odnětí svobody. V tom vidím smysl.
Marie Volhejnová,
Ústí nad Labem

Podle Všeobecné deklarace lidských práv máme všichni nezcizitelné právo na život. Pokud však někdo zabije, nejsou jedinec ani instituce či stát oprávněni sáhnout na život pachatele. Takovému společensky nebezpečnému individuu by neměl být umožněn život na svobodě. Trest smrti není trestem, ani nápravou. Považuji za lidskou povinnost umožnit zločinci nápravu. Ta by neměla být financována z peněz daňových poplatníků, ale z finančních prostředků, které si pachatel sám vydělá. To samozřejmě zahrnuje nejen změnu současné legislativy, ale i samotného vězeňského systému. Za úplné zrušení trestu smrti jsem všemi deseti.
Lucie Fremlová, Brno

S trestem smrti nesouhlasím: existuje obrovské riziko justičního omylu, kdy může být odsouzen a následně popraven i nevinný člověk. A každý, byť i „jenom“ jeden nespravedlivě ukončený život, zůstává ukončeným životem. Druhý důvod se týká společnosti a jejího přístupu k principu odplaty, pomsty, trestu. Tím, že si přisvojuje právo rozhodovat o lidském bytí a nebytí, se staví do role všemocné a konečné instance, a člověku bere možnost pokory a otevřených možností. Společnost by ale měla umět také izolovat společensky nebezpečné jedince a účinně před nimi chránit ostatní. A nejitřit city pozůstalých po obětech.
Jolana Novotná, Litomyšl

Trest smrti je institucionalizovaná vražda. Je zbytečně krutý, navíc nikdy nemůžeme s jistotou vyloučit, že se nejedná o justiční omyl, nebo dokonce že nebyl záměrně odsouzen nevinný. K případům obojího druhu bude bohužel docházet tak dlouho, dokud bude tento nejvyšší trest používán. Statistiky navíc dokládají, že trest smrti nemá odstrašující účinek, soudní proces vedoucí k trestu smrti je dokonce dražší než doživotní vězení. Neexistuje tedy jediný důvod, proč trest smrti zachovávat.
Jana Sobotková, Praha

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál