Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Nejcennější je důvěra lidí

Rokycany – Existují jisté úřední záležitosti a problémy, s nimiž se lidé vyrovnávají velice obtížně. Ještě složitější jsou pro Romy – zejména kvůli jejich nízké úrovni vzdělání. Proto jim mají být nápomocny hlavně radou četné romské organizace.

K těm, které své poslání naplňují se vší odpovědností, patří Vize Romů Rokycany. Jde o projekt Rozvoje romské komunity v Rokycanech ve spolupráci s městským úřadem a se státní finanční podporou. Ve druhé polovině roku otevřela Vize tzv. kontaktní kancelář, kde poskytuje poradenské služby. Klienty jsou většinou Romové.
„Každodenně se setkáváme s tím, jak se někteří Romové dostanou do obtíží kromě jiného jen proto, že se nevyznají v úředních záležitostech,“ řekl nám vedoucí Vize Mikuláš Giňa. V Rokycanech proto přemýšleli a diskutovali tak dlouho, až se shodli v názoru, že pro Romy (a jistě i pro mnoho dalších lidí) bude dobré, když jim budou radit v podobných otázkách. „Je velice potřebné být s lidmi v každodenním kontaktu a vědět co nejvíc o tom, co je tíží. Takže pracujeme také jako terénní sociální pracovníci v romských komunitách, což je podle nás to nejdůležitější. Denně jsme v romských rodinách a máme možnost tam poznávat všechny aspekty jejich života.“ Podle Giňi tak mohou poznat všechny okolnosti, které přivedly konkrétní osoby do složité situace a společně pak hledat cesty, jak nepříznivý stav změnit k lepšímu.
Podle jeho slov museli zpočátku vyslechnout mnoho názorů včetně těch, že jsou zloději a podvodníci, že se chtějí přiživit na problémech druhých. Podobnou situaci zná mnoho z těch, kteří pracují v romských organizacích, připomněl Giňa a podle něj není divu. Připustil, že některá sdružení vznikla skutečně účelově, a tak vyvolávají mezi Romy mnoho dohadů a pochybností. „Jsme si vědomi, že s důvěrou se musí zacházet s nejvyšší opatrností, proto nikdy neslibujeme to, o čem víme, že nemůžeme splnit. Teď je situace taková, že nám lidé začínají věřit a chtějí spolupracovat. Toho si velice vážím a mám radost, když vidím, že našich klientů přibývá,“ řekl vedoucí rokycanské Vize a dodal, že zároveň se upevňuje důvěra lidí k pracovníkům kontaktní kanceláře.

Ondřej Giňa
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál