Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  lékař radí - Průjmová onemocnění

Průjmy jsou velmi častým onemocněním. Naštěstí jen výjimečně končí smrtí. Nejčastějším původcem jsou mikrobi. Jiné příčiny jsou podstatně vzácnější. Z bakteriálních průjmů u nás převažují nákazy způsobené salmonelami. Vzácněji se vyskytují průjmy vyvolané Shigelami. Jaký je rozdíl a co mají tyto průjmy společného? K nákaze salmonelou je zapotřebí stovek mikrobů, neli tisíců. K vyvolání bakteriální úplavice stačí několik (opravdu několik) bakterií. Z toho plyne, že úplavice je mnohem nakažlivější než salmoneloza. Společným znakem obou průjmů je tzv. serkoorální přenos, česky řečeno přenos ze stolice do úst. Je to sice nechutné, ale je tomu skutečně tak. V podstatě každý, kdo onemocní průjmem, pozřel malinkou část stolice nakaženého člověka. A co z toho vyplývá? Průjmy se šíří převážně z nedodržování hygienických norem, nemytí si rukou. Mohu potvrdit, že skutečně stačí proud teplé, ale mnohdy i studené vody a umytí si rukou mýdlem a opětovné opláchnutí rukou tekoucí vodou.

Samozřejmě že v komunitách, kde je více lidí pohromadě, může dojít snadněji k nákaze, hlavně pokud je nižší sociálně zdravotní vědomí. Avšak i v jednoduchých až primitivních podmínkách se lze průjmu bránit: mytím si rukou před každým jídlem nebo před každou manipulací s potravinami. Ano, úplavice se nyní vyskytuje převážně mezi romskými dětmi a dospělými. Není to však nemoc pouze Romů. I když většinou onemocní lidé s nižším hygienickým vědomím, může onemocnět i člověk velmi na hygienu dbající. Proč? Důvodů je více. Pravděpodobně nejčastěji se jedná o náhodné potřísnění rukou infikovanou stolicí nebo pozření nakažené stravy.
Nedělejme tedy z nemoci tragédii, ale poučme se z ní. Myjme si pečlivě ruce a veďme k tomu i děti. Vždyť se podívejme, co všechno dokáží strčit do pusy. Buďme důslední a určitě se nám podaří snížit počet nákaz. Ještě bych chtěl upozornit, že podobným způsobem se šíří také jedna z forem žloutenky – hepatitis A. Špinavé ruce jsou zdrojem i jiných nemocí. Nenechejme děti strkat do pusy prsty, na zem spadlé předměty, které by si předem neumyly. Přeji všem, kteří se budou snažit, aby se jim úplavice vyhnula. Je to nemoc skutečně nepříjemná, vlastní průjem, tedy časté stolice, navíc doprovázejí dosti kruté bolesti břicha.

MUDr. Zdeněk Novotný

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál