Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romano hangos v terénu

Jak se žije Romům v ulici Cejl 75 a 77 v Brně

Když jsme navštívili tyto domy v centru Brna a ptali se některých jejich obyvatel, co je trápí, posteskli si – marně žádají o samostatné vodoměry. Během setkání s místostarostou JUDr. Janem Musilem, PhD, a dvěma zaměstnankyněmi bytového odboru úřadu MČ Brnosever, jsme se dozvěděli, že to však není možné. Kvůli správnému propočtu spotřeby vody totiž platí, že vodoměry budou mít buď všichni, nebo nikdo.
„Podle platné vyhlášky můžeme počítat spotřebu vody buď podle vodoměrů a nebo ji rozpočítávat. Nelze však tyto dva způsoby kombinovat,“ vysvětlila Marie Trnková z bytového odboru. Navíc se v případě obou domů jedná o byty 4. kategorie, kde jeden záchod využívá přibližně deset lidí. Takže spotřeba vody na WC by se dále musela rozpočítávat podle počtu osob, vodoměry by nic neřešily. Záchody navíc neustále protékají. „Pokud je na jeden byt přihlášeno pět lidí a ve skutečnosti jich tam žije deset, je spotřeba vody mnohem vyšší,“ dodává Marie Trnková. V případě, že vodoměry není vybaven ani jeden byt a spotřeba vody se rozpočítává podle počtu přihlášených osob, je to nefér vůči lidem, kteří platí stočné za lidi odpovídající počtu přihlášených osob. A devastace samozřejmě rovněž hra je důležitou roli. Podle vyjádření zaměstnanců úřadu je jasné, že pokud lidé nemají zaplace né stočné, neplatí nájem, je hož součást tvoří i zálohy na vodu.
„Co se týče vyvážení odpadků a deratizace, dáváme do každého vchodu pravidelně dva kontejnery. Problém je však v tom, že lidé vyhazují odpadky oknem či z pavlače. Ne do kontejneru, jehož přistavení vyjde na 80 000 korun,“ sdělila nám paní Trnková. Problémy byly údajně i s přístavkem na dvoře, který dal úřad několikrát vyklidit, ale stále je tam spousta odpadu.

Roman Horváth
Žijeme tady už tři roky v jedné menší místnosti a kuchyňce. Záchod je na patře, používá ho deset lidí. Naše dvě děti chodí v noci na nočník. Byt jsem dostal jako čtvrtou kategorii, byl celý mokrý, tak jsem vyhodil parkety, udělal plynové rozvody. Na vlastní náklady jsem udělal také koupelnu. A tak z něj úřad udělal byt druhé kategorie. Pro mne to znamená, že platím vyšší nájemné.
Žádal jsem o nový byt, ale nedostal jsem ho. Na Bytasenu, to je naše bytové družstvo, i na radnici Brnosever s námi jednají jako s někým podřadným. Na tento byt máme dekret, ale chtěli bychom bydlet v jiné části města. Sem nepatříme. Jsme slušná rodina, pracujeme, platíme řádně nájem. A podobných rodin jako jsme my je tady víc.
Loni jsem dlužil asi tři měsíce. Přestal jsem tenkrát hrát s kapelou, a tak jsem hledal práci. Ty dva tisíce týdně, které jsem vydělal, padly na jídlo pro rodinu a na nájem už nezbylo. Dnes máme všechno splacené a chceme pryč.
Když přijde kontrola z Brnasever nebo z Bytasenu a my máme zrovna návštěvu, musí ukázat občanské průkazy, aby se zjistilo, zda tady nebydlí načerno s naší čtyřčlennou rodinou. Považujeme to za narušování soukromí. Bohužel nemůžeme řešit výměnu bytu přes realitní kancelář sami, protože nemáme na zaplacení.

Monika Dirdová a Jan Tulej
Máme čtyři děti a páté je na cestě. V jedné místnosti s oddělenou kuchyní žijeme už třináct let. Kdysi tady s námi bydlel starší pán, a když před několika lety zemřel, zůstali jsme. Nemáme ani nájemní smlouvu, protože nestačil byt přepsat na nás. A tak nám na byťáku řekli, že jsme tu třináct let neoprávněně. Na radnici Brnosever nám tvrdili, že když přineseme úmrtní list toho muže, dostaneme nájemní smlouvu. Ale když jsme ho od policie přinesli i s razítkem, řekli, že je to falzifikát. Vyběhávala jsem to s Arpádem Šarayem ze Společenství Romů na Moravě. Na nájemném jsme dlužili 14 000 korun. Můj druh dostal ústní příslib, že když zaplatí zbytek dluhu, dostane nájemní smlouvu. Ale i tak to půjde k soudu, a teprve soud rozhodne, co dál. Stále hrozí, že nás vystěhují, přestože tu žijeme tolik let. Po celou dobu máme podanou žádost na byt, ale vzhledem k tomu, že máme dluh už jen 4000 korun a bydlíme tady neoprávněně, byt nedostaneme. Chtěli bychom alespoň smlouvu na dobu určitou. Ať zjistí na úřadu, že budeme řádně platit, ať máme alespoň nějakou jistotu, že nás nevyhodí na ulici. Když už nemáme šanci dostat byt jinde, ať máme alespoň jistotu, že nás nechají tady.

Igor Pokuta
Žijeme tu už dva roky, předtím jsme bydleli nedaleko odtud na Francouzské. V jedné místnosti nás spí osm: nejmladšímu dítěti je čtrnáct, nejstaršímu třicet let. Není tu vůbec žádné soukromí, ani pro nás, ani pro dospívající děti.
Nájem máme 4860 Kč a řádně ho hradíme. Od září máme splátkový kalendář na vodu, musíme doplatit sedm tisíc korun. Společné WC je na patře, celá naše rodina se myje v umyvadélku se studenou vodou. Vůbec nechápeme, jak můžeme dlužit na vodě za půl roku sedm tisíc. Vadí nám, že si nemůžeme změřit spotřebu vody pouze v našem bytě. Máme jediný měřič na patro, takže nemůžeme svou spotřebu kontrolovat. Nejdřív jsem to ani nechtěl platit, ale když nám hrozili vystěhováním, tak jsem si dohodl splátkový kalendář.
K bytu patří malá kuchyňka, máme plyn a vodu ohříváme. Řešíme teď bydlení s dcerou Darinou, která má dvě děti. Nedávno jsme podali žádost o byt, ale prý jsme tento byt dostali jako přístřeší, protože na Francouzské jsme bydleli neoprávněně bez dekretu. Na Cejlu máme dekret na dobu určitou. Do konce roku tu tedy můžeme zůstat.
A protože je to přístřeší, nemáme podle bytového odboru šanci na přidělení jiného bytu. Budeme usilovat o výměnu, že by sem šel nějaký neplatič a my bychom chtěli byt i na vlastní opravní náklady. Chceme dostat šanci.

Kdo může vyměnit byt
Podle vyjádření pracovníků radnice Brnosever má každý občan bez rozdílu právo vyměnit byt. V Brně však existuje vyhláška MMB č. 4/1996, která stanovuje, za jakých podmínek lze získat obecní byt.
Do seznamu žadatelů nemůže být zapsán ten, kdo již dům či byt vlastní, nebo má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Zapsán nemůže být ani ten, kdo byt užívá protiprávně, porušuje dobré mravy, či neplatí nájemné.
Každý žadatel je povinen vždy k 30. listopadu písemně oznámit, zda na žádosti o byt stále trvá. Pokud nájemce řádně pronajatý byt užívá, může jej za stanovených podmínek vyměnit. Pracovníci odboru bydlení samozřejmě mohou poradit, jak v takovém případě postupovat.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál