Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sar rodavas mira da II.

Le bare the duge dromestar somas phagerdži, murdardži, nabirinavas manca, aľe sar avľom ke mande, ta paľis kamavas te džanel kaj som, kaj avľom. Kamavas te prindžarel savoro. Bari choľamen somas kaj nachaaľuvavas le Romenge, nadžanavas pal soste vakeren. E daj man lokes sikhavelas sar pes phenel, dža, an maro, the aver lava u me moneki sigo sikhľuvavas.
Buči nakeravas, ta pomožinavas khere sar pes delas. Kajsi bida sar dikhľom paš o Roma mek šoha pre mre jakha nadikhľom. Le Romen has kherora bi o budara, bi o kupelni, bi o paňi. Andre studňa paš e škola phirenas paňeske, e ľen čuľalas pašal o Roma odoj phirahas te landžol.
Arakhľom mange kamaradki, ľinaje peske lahas peha o ručňiki, o sapuňa the džahas amen andre ľen te landžarel. Andro paňi džahas dureder le Romendar, kaj amen o čhave te na dikhen. Jevende pes landžarahas khere andre vana.

Pašal o Roma has o veša, o luki, o maľi. Andro veš phirahas kaštenge sako džives. So nalabarahas, rakinahas andre štapa pro jevend.
O Roma has čore. Ľinaje phirahas andro veš pro maľini the pro čarňici u bikenahas len. Pro ješeňis phirahas te čorel o gruľi the e kukurica. O vartašis amen lelas palal, denašahas leske, aľe e bokh amen ľidžahas pale pro maľi te čorel. Gruľi chahas sako džives, tavahas lendar haluški, placki, pišota the zumina, mas chahas ča jekhvar kurkeske.
Aľe prindžardžom savo hin šukariben maškar o Roma. Sikhľuvavas langre giľa, khelavas, giľavavas. Rači džahas pre luka, odoj kerahas jag. O čhave bašavnas pro gitari, savore giľavahas, khelahas. Has oda baro šukariben, khere phiravas nasikh rači.
Varekana nahas avka sar adadžives, hoj manuš šaj džal te cinel čerstvo maro the rohľiki sako džives. Sar khere nahas maro, pekahas marikľa. Dži adadžives čujinav odi pacha le peke marikľendar, e daj thovlas upre pražimen jandre abo hubi.
Jekhvar mange phenel e daj: „Av džas ando varošis (foros) te cinavel. Nane amen khere jaro, cukros aňi viros.“ Sar džahas andro varošis pro pindre, ta nadžalas mange ňisar andro šero, sar oda hoj e daj naiľas peha aňi taška. Tel e khakh has la ča obrusis. Andre sklepa cinadžas chaben pro jekh čhon. Sar has la imar sa cinado, thodža tele pre phuv baro obrusis, the sa rakindža andre. Duj agora le obrusistar phandľa križom ki a peste bare chalpoha. Okla duj agora iľas andro vasta, Chodža e zajda pro dumo, phandľas hin aver duj agora ki a peste chalpenca, he ľikerlas jekhe vasteha e zajda pro dumo. Savoro so cindžam ľidžalas andre zajda pro dumo korkori. Mek šoha kajso pareso nadikhľom andre zajda has bari zor, andre daj tiž. Trin kilometri ľidžalas e zajda pro dumo khere, korkori.
Paš o Roma tiž dikhľom romano bijan perširaz.

Andre romaňi čhib thodža:
Gejza Horváth
(dureder dujtovar)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál