Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Odejdou Romové do jiných zemí Evropské unie?

Britský liberálnědemokratický poslanec lord Avebury v rozhovoru pro internetový server BBC vyjádřil názor, že Romové z východní Evropy využijí vstupu do EU k odchodu do Velké Británie, pokud se jejich stávající životní podmínky nezlepší.

Mluvčí britského ministerstva vnitra k tomu řekl, že neplánují změny v dosavadní politice vůči romským žadatelům o azyl. Grattan Puxona, představitel romské evropské federace míní, že „pokračování romské migrace bude oslabovat schopnost Romů bránit svá práva v jejich rodných zemích“. V této souvislosti připomněl osud 120 000 Romů v Kosovu, kteří po skončení války v Jugoslávii zůstali zcela bez pomoci. Podle Puxona je nutné posilovat schopnost Romů bránit se a prosazovat oprávněné potřeby. Vstup kandidátských zemí do EU může podle něj posílit tlak na nové členské země, aby řešily situaci Romů.
Podle představitelů Roma National Congres (RNC) Rudko Kawczynského a Asmeda Elezovského je třeba využít období, kdy se projednává návrh Evropské ústavy, aby se vyjádřil zcela jasný názor na postavení Romů v Evropě. Elezovski se vyslovil také k balkánským Romům: „Válka v Jugoslávii postavila Romy mezi válčící strany, a každá se na nich dopouštěla zločinů a bezpráví. Dnes se utrpení Romů v Kosovu věnuje pouze okrajová pozornost.“ Podle obou představitelů RNC lze problémy řešit pouze společným úsilím evropských institucí a romských představitelů. Prvním krokem je pravidelné setkání zástupců romských organizací s představiteli evropských institucí v Radě Evropy, kde jednají o vytvoření Evropského romského fóra. Poněkud zvláštní situace vzniká v ČR, odkud odešlo mnoho Romů do západní Evropy, a na druhé straně tam žádají stovky slovenských Romů o azyl. Problematikou se zabývali již na jaře premiéři obou zemí, nyní vznikají pracovní skupiny zaměřené na migraci Romů ze Slovenska do ČR. „Otázkou však je, jakou účast při řešení těchto problémů budou mít samotní Romové. Tedy ti, o nichž se bude jednat. Na evropské úrovni se s představiteli Romů počítá, ale v České republice ani na Slovensku ještě tak daleko nejsme. Zřejmě proto Romové z východoevropských zemí budou usilovat o odchod do západní Evropy jakmile jejich rodné země vstoupí do unie,“ hodnotí situaci romský aktivista Ladislav Bílý z Karlových Varů.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál