Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romští poradci u vojáků

PRAHA – Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s ministerstvem obrany uspořádala školení romských poradců a dalších zájemců k problematice vydávání osvědčení podle § 8 odst. 2 zákona č. 255/1946 Sb. romským spoluobčanům v důsledku romského holocaustu v době 2. světové války.

Cílem školení bylo objasnit proces vydávání osvědčení, jeho zahájení, průběh a ukončení řízení, včetně problematiky dotazování. Vedoucí oddělení vydávání osvědčení Odboru pro veterány ministerstva obrany Pavel Liška hovořil o důvodech přijetí zákona o příslušnících Čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Zmínil se také o obsahu samotného zákona a historické retrospektivě zákona v minulosti a dnes.
Neméně hodnotná byla debata o problematice dokazování v řízení zákona č. 255/1946 Sb., vzhledem k tomu, že spousta starých Romů si nepamatuje přesná data útěku do lesů před nacisty atd. Svědkové těchto genocid s rasovým podtextem jsou již navíc v mnohých případech mrtví.

(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál