Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   představujeme romské osobnosti - Jan Rác

Jan Rác je předsedou Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky. Místem jeho hlavního působení je Zlín, ale svými aktivitami přesahuje toto sdružení význam regionu.

Jan Rác se stal známým v celé České republice zejména svou nezištnou a rychlou organizací pomoci slovenským osadám v době velkých záplav v roce 1998. O smutném osudu řady dětí, které zahynuly zejména v osadě Jarovnice, vypovídaly výstavy z tvorby dětí, které Jan Rác organizoval v řadě měst České republiky pod názvem „Imar nadživen amenca“ (Už nežijí mezi námi).
Je známo, že romské děti z Jarovnic pod vedením učitele Jána Sajka získaly v mezinárodním měřítku řadu ocenění za svoji výtvarnou tvorbu. Jan Rác tím, že velmi rychle zorganizoval výstavu z obrazů dětí, které při záplavě zahynuly, ukázal na mnohdy smutný rozpor mezi talentem romských dětí a jejich neutěšenou sociální situací v osadách. Jan Rác zorganizoval v roce 1999 také charitativní pomoc pro osady Zabijanec a Pätorácke v obci Rudňany a pro romskou školu v Užhorodě. Jeho aktivity nejsou pouze charitou, ale vyjadřují obecnější smysl: potřebu vzájemné solidarity mezi širším společenstvím Romů i ve vztahu k jiným národnostem.
Známá je vášnivá snaha Jana Ráce o vytvoření informační databáze o romské komunitě. Proto se také zapojil do projektu Open Society Fund a na stránkách internetu zveřejňuje základní informace o publikacích, kulturních a společenských aktivitách Romů v ČR i v zahraničí. Spolupracuje se Sorosovým programem „Poryv“, který se zaměřuje na průběžné proškolování romských poradců na okresních úřadech. V oblasti kultury se snaží organizoval festivaly romské mládeže.
Jan Rác je všestrannou osobností. Snad nejvíce inspirativní je jeho nezlomná energie, srdečnost a přívětivý vztah k lidem. I pro mne osobně je příjemné, když mluvím s Honzou Rácem a v jeho slovech loučení s železnou pravidelní zazní: „Tak se opatruj!“ Je to výraz zájmu a úcty, který se mezi Romy a Čechy často ještě pouze jenom rodí. Ale tento vztah je nezbytný a je třeba o něj usilovat den co den …

Jaroslav Balvín
Romské osobnosti
ve fotografii, 1999, Hnutí R

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál