Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Manželé Horváthovi mají platně uzavřenou nájemní smlouvu

Takto zní závěr právního stanoviska Advokátní kanceláře JUDr. Stanislava Křečka k obsahu nájemních smluv manželů Horváthových, které Městský úřad ve Slaném hodlá vystěhovat z jejich bytu.

Situace ve Slaném se stává den ze dne dramatičtější a nepochybně lze očekávat události, které obyvatelé tamního Mexika ze strany města předvídají.
Růžena Horváthová je stará, bezbranná žena. „Ve svém životě jsem prožila mnoho příkoří a ústrků, ale to co prožíváme nyní, je pro celou naši rodinu naprosto zdrcující. Naše bezbrannost vůči postupu města je zcela absolutní,“ říká. Starosta Ivo Rubík a jeho podřízení „uplatňují“ získanou moc evidentně pouze proti obyvatelům Mexika, avšak podle odborníků tam situace není tak jednoznačná. Výsledky místního šetření, které tam prováděla zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová, potvrdily nedostatky při výkonu přenesené působnosti v sociální oblasti na straně městského úřadu. Také právní stav tzv. městské ubytovny v Ouvalově ulici není jednoznačně takový, jak uvádí vedení města.
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Křečka vypracovala právní stanovisko k případu rodiny Horváthových, která má být vystěhována ze svého bytu. V právním posouzení (naše redakce je má k dispozici) se uvádí: „… manželé Horváthovi mají platně uzavřenou nájemní smlouvu k původnímu bytu, pronajímatel je povinen podle § 687 obč. zák. zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojený s užíváním bytu, čehož se mohou nájemci domáhat i žalobou.“
Situaci Romů z Ouvalovy ulice je třeba vidět také z tohoto hlediska zejména proto, že metody radnice v čele se starostou se postupně stávají „inspirací“ pro další města. Ta se chtějí podobným „jednoduchým“ řešením zbavit občanů romské národnosti. Poukazuje na to již příslušný Výbor pro lidská práva OSN v Ženevě a Česká republika se opět stává předmětem pozornosti mezinárodních organizací a institucí sledujících dodržování lidských práv. Je evidentní, že představitele Slaného něco takového nezajímá. Naopak takovou pozornost označují za nepřípustné vměšování do výkonu samosprávy.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál