Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Přibylo další romské centrum

Ústí nad Orlicí – Romské občanské sdružení v Ústí nad Orlicí otevřelo vzdělávací, informační a poradenské centrum. Centrum bylo otevřeno na základě finanční podpory Krajského úřadu v Pardubicích a vládní dotace, která má napomáhat ke snižování vylučování Romů ve sférách společnosti.

Vedoucím centra je Stanislav Mareček, předsedou sdružení Pavel Oláh.
Při této příležitosti se sešlo kolem kulatého stolu mnoho lidí: zástupci Pardubického kraje i města, učitelé, Viktor Sekyt z Úřadu vlády ČR a dosti početná skupina Romů ze Svitav, Pardubic a jejich okolí, i z Brna. Vysoká účast umožnila bohatou a plodnou diskusi, která směřovala ke konkrétním formám práce v romské komunitě.
Centrum se stane střediskem právě takové činnosti: bude se soustředit na mimoškolní aktivity dětí i na poradenství v oblasti sociální práce. Není pochyb o tom, jak ostatně zaznělo v diskusi, že centrum si činí i zdravou ambici stát se partnerem pro oficiální zástupce samospráv ve městě Pardubice i kraji při řešení programu integrace Romů do společnosti.
Určitě je to další dobrý počin v programu zapojování romských občanů do záležitostí svých vlastních i městských. Konečný výsledek však bude záležet na tom, jak se středisko vypořádá s potížemi, které je nepochybně čekají a s jakým úsilím a vytrvalostí jim bude čelit.

red

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál