Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pomáháme lidem, aby si pomohli od závislostí

Lichva, drogy a herní závislosti byly tématem čtyřdenního kurzu, který absolvovalo na třicet terénních sociálních pracovníků minulý týden ve Žďáru nad Sázavou.

„O drogách se u nás hovoří hodně, neboť se týkají celé populace. Ale například o lichvě a úžernictví se mluví jen okrajově; týká se totiž takřka výhradně jen marginalizovaných vrstev společnosti,“ říká Mgr. Laďka Češková, ředitelka vzdělávacích programů brněnského Dromu, který tento dvoustupňový vzdělávací program organizuje již druhým rokem. „Seznamujeme kurzisty s formami lichvy, vznikem závislosti na lichvářích, prevence lichvy a zároveň s tím, jak pracovat s obětmi lichvy a jak případ lichvy předat policii.“
Na těchto setkáních kurzisté sami identifikují problémy života v sociálně vyloučených lokalitách a společně s lektory nalézají řešení. Kurzisté pak mohou své znalosti předat rodinám v nouzi. „Učíme klienty, aby pomohli sami sobě,“ říká Laďka Češková. Výměna zkušeností s kolegy z ostatních lokalit je podstatnou součástí celého programu. „Setkání v tomto týdnu bylo pro mne velmi zajímavé hlavně tím, že pojednávalo o problémech, které při práci denně prožívám,“ hodnotí Jarmila Šenková, „teréňačka“ z Náchoda, a pokračuje: „Je poučné hovořit s kolegy z jiných lokalit, slyšet s jakými situacemi se setkávají a jaká nacházejí řešení.“
Takřka všichni kurzisté denně pracují v problémových lokalitách, kde součástí jejich práce jsou mj. drogové závislostí a lichva. Blanka Marcinová, romská policejní asistentka z Olomouce, potvrdila, že tato práce je hodně vyčerpávající: „Denně jsem byla od lichvářů napadána slovně i fyzicky. Největší radost mám, když se nám podaří nějakou rodinu vytáhnout z dluhů, od toho tu přeci policie je.“
Celý program se skládá z deseti čtyř až pětidenních setkání a klade na kurzisty vysoké nároky. „Přestože se s většinou témat denně setkávám, každý den se tu dozvídám něco nového. Lektoři jsou na nás nároční a docela se bojím prosincových závěrečných zkoušek,“ říká Jana Balážová, brněnská TSP. „Ze své několikaleté praxe znám většinu lektorů podle jména a jsem moc ráda, že se zde s nimi mohu setkat a přímo jim položit praktické otázky, které mne již pálí delší dobu.“
Kurz byl realizován ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Finančně jej podpořil i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

joj

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál