Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové jednají se zástupci EU

Brusel – Angela Kocze, výkonná ředitelka Evropské romské informační kanceláře (ERIO) se setkala v Bruselu s velvyslancem a vedoucím maďarské mise EU Petarem Balazsem. V tentýž den, tedy 12. září, se sešel její zástupce Valeriu Nicolae s velvyslancem a vedoucím rumunské mise EU.

Romské problematice by se měla věnovat velká pozornost, zejména v kontextu snah o snížení chudoby na úrovni Evropské unie. Míra sociálního, hospodářského, geografického a politického vyloučení početných skupin Romů v Evropě, kteří trpí následky pokračující diskriminace, představuje hrozbu pro rostoucí sociální soudržnost Evropské unie. Znepokojivou situaci Romů je proto třeba řešit na všech jejích úrovních.
Pro zvýšení pozornosti institucí EU k romské problematice ředitelka ERIO navrhla uspořádat kulturní akci, která by propagovala různorodost a multikulturalismus v Evropě a upozornila by rovněž na dlouhou historii romského osídlení v Evropě. Dál navrhla, aby maďarská mise EU podpořila myšlenku romského tajemníka v rámci Evropské komise. Ten by koordinoval a dohlížel na romské záležitosti do doby, než se romské problematice bude v rámci evropské agendy věnovat stejná míra pozornosti jako ostatním tématům.
Kromě diskuze o projektu Desetiletí sociálního začlenění Romů, který má přerozdělit finanční prostředky a urychlit tak tempo hospodářského a sociálního začlenění Romů, zazněla i myšlenka pořádat pravidelná setkání, kterých by se účastnila organizace ERIO a zástupci rumunské mise EU. Ta by umožnila získat přesné informace o situaci Romů v Rumunsku. Obě setkání jsou prvními kroky k další spolupráci organizace ERIO s EU v oblasti romských záležitostí.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERIO)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál