Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Vesnička soužití slaví první výročí

Ostrava – V roce 1997 zatopila velká voda Hrušov, část Slezské Ostravy, kde žilo hodně Romů. Místo bylo natolik postiženo, že magistrát rozhodl, že není vhodné k bydlení. Všechny domy se měly zbourat a místo nich byla plánována výstavba průmyslové zóny.

Dvacet sedm romských rodin se přestěhovalo do provizorních unimobuněk na Liščině, která je částí Ostravy. Zůstat tam měli čtyři měsíce, než se najde vhodné bydlení, nakonec tam zůstali čtyři roky. Tehdy vznikla myšlenka postavit Vesničku soužití, kde budou žít společně Romové i Češi z Hrušova, kteří také ztratili bydlení. S tímto nápadem nepřišli jen Romové, ale také Kumar Vishwanathan, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití. Na výstavbě vesničky se finančně podílela nadace Civilia, garantem projektu se stala Diecézní charita ostravskoopavská, vláda přispěla na výstavbu 16,5 miliony korun. Celkem přišla stavba na 62 milionů korun.
Ve Vesničce soužití žije už rok pohromadě patnáct romských a patnáct českých rodin. Přibyl tam nový obchod, který provozují přímo tamní obyvatelé, mají tam dřevařský kroužek, stolní tenis, zábavné centrum pro děti a dětské centrum, které má charakter mateřské školy, zájemci mohou zavítat do kapličky i sociálně první poradny. V plánu je výstavba dětského hřiště.
Správce vesničky Gejza Machala našemu listu sdělil: „Je tomu rok, co se otevřela Vesnička soužití. Lidem, kteří tvrdili, že bude do roka vybydlená, dnes můžeme dokázat, že tomu tak není. Můžeme říct, že to tu opravdu velmi dobře funguje. Máme místní noviny s názvem Listy vesničky – Prajta andal o gavoro, v kterých je šéfredaktorem František Radil. Zveřejňují především interní informace o aktuálním dění u nás, ale může si je přečíst každý, kdo se o dění ve vesničce zajímá. Už letos by měly vycházet pravidelně jedenkrát měsíčně.“

Katka Danyiová
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál