Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Situace ve Slaném vyžaduje společný postup

Program nulové tolerance přijatý místním zastupitelstvem ve Slaném vzbuzuje mimořádnou pozornost veřejnosti zejména proto, že se velice striktně uplatňuje vůči romským rodinám, které žijí v části města zvané Mexiko. Situací se dokonce zabývala Anna Šabatová, zástupkyně ombudsmana, která 11. září na tiskové konferenci v Brně musela čelit ostré kritice za to, že její zpráva z místního šetření nebyla údajně dostatečná a neodpovídá očekávání, která do tohoto šetření byla vkládána.

Celá situace ve slánském Mexiku je komplikovaná tím, že vedení města je ve velké „převaze“ oproti občanům, kteří se stali „neplatiči“ a nemají ani minimum právního vědomí o tom, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Skutečnost, že ztratili právní postavení nájemců bytu, že se z nich staly pouze osoby ubytované v ubytovacím zařízení, je důsledek právního „nevědomí“, ale podle odborníků se prý jedná o promyšlený postup vedení města Slaného, které si vytvořilo snadné podmínky k tomu, aby se zbavilo nechtěných nájemníků. Na městském úřadu se konalo 15. září jednání za účasti Jakuba Poláka (sdružení Dženo), Ondřeje Giňi (Grémium romských regionálních představitelů), Václava Trojana (člen českého Helsinského výboru) a Štěpána Kotrby (redaktor Britských listů). Za město se účastnili: Ivo Rubík (starosta), místostarostové a tajemník. Jakub Polák přednesl návrh sdružení Džena, aby se dům v Ouvalově ulici odprodal a nevládní organizace, která by se ho ujala, by ho provozovala jako azylový dům nebo zařízení pro sociálně slabé občany. Tento návrh by mohl řešit situace, které město nezvládá, protože podle starosty Rubíka v uplynulých letech investovali do oprav tohoto domu více než sedm milionů korun.
Ondřej Giňa navrhl, že grémium pomůže vytvořit místní romskou organizaci, která bude působit přímo v Mexiku, poskytne program Rozvoje romské komunity pro terénní sociální práci, poradenské služby a komunitní práci. Město tak získá partnera pro řešení existujících problémů mezi Romy a jejich integraci do společnosti. Do této práce chce grémium zapojit členy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, krajského koordinátora, další romské organizace z kraje a především místní Romy. Tento postup je nezbytný nejen pro vyřešení situace ve Slaném, ale také proto, že jiná města se snaží zbavovat Romů jejich vystěhováním do izolovaných míst, kde de facto vzniknou romské osady známé ze Slovenska nebo Balkánu. Toto obrovské nebezpečí je velmi reálné a je s podivem, že státní představitelé se o to zajímají pouze okrajově. V mnoha obcích a městech se Romové dostávají do postavení našich předků, kteří museli žít pouze ve vymezených místech, a pokud neměli v obci či městě domovské právo, byli tzv. postrkem vyháněni. Situace ve Slaném se tak po přijetí Programu nulové tolerance stává inspirací pro jiná města.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál