Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Společná jízda se rozjede zase do škol

Praha – Zhruba 4400 středoškolských studentů z 21 českých a moravských měst se zapojí do pokračování osvětového a vzdělávacího protirasistického projektu Společná jízda 2003. Projekt je stejně jako loni součástí vládní Kampaně proti rasismu.

Základem akce je práce multietnických lektorských týmů, které navštěvují školy a se studenty diskutují o toleranci, předsudcích, rasismu atd. Zároveň s nimi hrají psychosociální hry, jejichž cílem je zamyslet se nad negativní podstatou rasismu. Čtyřčlenné lektorské týmy tvoří většinou dva Romové, jeden Afričan žijící v ČR a Čech. Tímto vícenárodnostním složením je inspirován název projektu – Společná jízda, která má deklarovat vzájemnou pospolitost a toleranci lidí různých barev pleti a národností.
Nevadilo by ti sedět v jedné lavici s Romem? Máš nějaké přátele z jiných zemí? Co se ti na nich nejvíce líbí? Podobné otázky budou až do prosince dostávat žáci v základních a středních školách.
„Obracejí se na nás přímo ředitelé škol a mají zájem, abychom k nim přijeli,“ řekla Monika Mihaličková ze Společnosti tolerance. „Necháváme je, aby se sami ptali. Také s nimi hrajeme hry: například utvoříme rodinu složenou z různých národností a pak je necháme řešit problémy, které z takového soužití mohou vznikat,“ řekl Martin Cichý, romský student, který má zkušenost se Společnou jízdou již z dřívějška.
Nosnou ideou je skutečnost, že věková skupina středoškoláků (16 až 18 let) je mnohem více otevřená názorům svých téměř vrstevníků (věkové složení posádek Společné jízdy se pohybuje mezi 19 až 25 lety) než vůči přednášejícím o generaci starším. Zkušenosti z předchozích projektů ukazují, že přijímají lektorské týmy pozitivně a jsou ochotni aktivně se účastnit her i diskuze.
Návštěva lektorského týmu trvá dvě vyučovací hodiny a její součástí je debata o negativní podstatě všech projevů rasismu a xenofobie, předávání informací o jiných národnostech žijících v ČR (nejvíce o Romech), jejich historii, tradicích a zvyklostech. (kd)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál