Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Romové mají k policii negativní postoj
Pravidelně odebírám romský týdeník Romano hangos a jsem vděčen vydavatelům za jejich práci a snahu co nejobjektivněji psát o Romech a jejich nelehkém osudu. Je pravdou, že o nás, o Romech, český tisk až na světlé výjimky informuje jen negativně. Co kde Romové ukradli, jak vybílili své byty, o stěhování do holobytů atd. Veřejnost si tak již bohužel zvykla posuzovat Romy jen z té špatné stránky. Lidé o Romech vědí jen to špatné, a to dobré, co v nás je, nějak zapadá, nepíše se o tom. I z těchto důvodů máme svůj romský tisk, své noviny a časopisy, ve kterých se romští novináři snaží překlenout staleté předsudky tím, že píši o kladných vlastnostech romského národa, o jeho kultuře, zvycích a tradicích.

Pravidelně čtu, jak jsem již uvedl, romský týdeník Romano hangos a velice mě zaujal článek pana Daniela a který se dotýká práce Policie ČR. Nechci tímto znevažovat nelehkou práci naší české policie, nicméně se musím zastat redakce. Panu Danielovi se nelíbí, že dost často se v těchto novinách otiskují články hanobící práci policistů. Nic proti tomu, každý má právo se obhajovat a bránit se.
Jsem toho názoru (mám s tzv. romskou problematikou velké zkušenosti), že je nutné stále a stále psát a informovat o špatné práci a přístupu některých policistů vůči romské menšině. Vzpomínám si na případy úmrtí Romů, kde se věc odložila nebo vyřešila tak, aby z toho vyšla policie čistá a pachatel v tom nejhorším světle. Jeden příklad za všechny: mladý Rom zastřelený policisty v Horšovském Týně, údajně chtěl policistu napadnout. Háček je v tom, že byl svázán pouty k radiátoru, tudíž se nemohl sám pohybovat po místnosti, kde byl zadržen. Případ skončil smrtí mladého muže. Podobný případ: před několika lety v Břeclavi policista Baránek zastřelil mladého Roma, který se údajně bránil útočníkovi, když ho chtěl napadnout. Jeho chybou bylo, že se odmítal zmíněnému policistovi, který již nebyl ve službě, legitimovat. To je jen z mála příkladů, proč Romové mají k policii negativní postoj. Nevěří jí, bojí se jí, a stejně jako v minulosti s ní mají špatné zkušenosti. Nelze zevšeobecňovat, zcela určitě existují stovky policistů, kteří svou práci chtějí a dělají dobře a mají snahu pomoci.
Jenže je to stále málo, je nutné Romy přesvědčit, a to je těžší. Mám na mysli případy aktivizace členů hnutí skinheads, rasové vraždy nevinných lidí (včetně dětí) a směšné tresty pachatelům zodpovědným za tyto činy. Romové mají dobrou paměť, velmi dobrou, a jen tak lehce nezapomínají. Je nutné s tím něco udělat. A jednou z cest je o tom psát, hovořit.
Romano hangos to dělá, a to je dobře. Jen tak dál a nedejte se, Romové jsou s vámi.

Jan Horváth, Ostrava

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál