Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Občanská poradna se představuje

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby netrpěli neznalostí práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Občanské poradny jsou sdruženy v Asociaci občanských poraden. Podílejí se na její činnosti a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

V České republice pracuje 17 poraden, na všechny se lze obrátit se žádostí o pomoc, radu či informaci. Okruh poradenství je velmi široký. Nejdůležitější jsou sociální pomoc a dávky, pracovně právní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, bydlení a problémy s ním spojené, majetkové vztahy, právní systém a právní ochrana, finanční a rozpočtová problematika, pojištění aj.

V dalších číslech budeme čtenáře Romano hangos informovat o jednotlivých oblastech právního systému ČR. Pokud budete potřebovat radu nebo pomoc při konkrétních obtížích, obraťte se bez obav na některou z uvedených poraden osobně, telefonicky, poštou nebo e-mailem. Veronika Kahlerová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál