Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komunitní klub pro děti

Rokycany – Středisko Přemysla Pittra provozuje od roku 2001 tzv. nízkoprahový klub děti ve věku 8 až 14 let, které by jinak trávily většinu volného času na ulici. Středisko zároveň systémově řeší problémy romské komunity, která je v Rokycanech výrazně zastoupena, aniž by však potlačovalo potřeby Neromů.

K tomuto účelu provozuje v rámci nízkoprahového centra tři vzájemně propojené kluby, které se zvlášť věnují specifickým potřebám romských a neromských dětí a posléze vzájemnému setkávání a hledání společné komunikace těchto dvou odlišných kultur. Středisku se tak podařilo obnovit docházku neromských dětí, a přesto zachovat zájem romských dětí a posléze získat vzájemný respekt mezi oběma skupinami. Do klubu dochází kolem 350 dívek a chlapců. Děti mají možnost sportovního vyžití, v provozu jsou taneční, hudební, výtvarné a kreativní dílny, filmový klub apod. Středisko realizuje také různé výjezdové akce (např. letní tábor, výlety do přírody a za památkami).
Cílem všech těchto aktivit je podpořit a rozvinout přirozené dovednosti a talent dětí, což vede k poznání sebe sama, k odbourání předsudků a k výměně pozitivních zkušeností. Středisko žádá finance na provoz centra, dovybavení dílen a mzdy zaměstnanců.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál