Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Projekt odsouhlasili, i když s připomínkami

Vsetín (red) – Vsetínská Charita získala příspěvek 103 000 Kč z městského rozpočtu na projekt s názvem Vzdělávací centrum pro znevýhodněné romské matky a děti. Projekt vznikl na podnět městského úřadu ve snaze zlepšit situaci v soužití s romskou komunitou a zároveň přispět k její lepší integraci.

Podle ředitelky Charity a zastupitelky Květoslavy Othové se chtějí zaměřit hlavně na romské matky a děti do 15 let. Program dětského a ženského klubu bude mít vzdělávací, kulturní a sociální charakter. Pro tento rok uvažují s částkou 344 500 Kč na úhradu mzdových a provozních nákladů. „Personálně počítáme se dvěma pracovníky na plný úvazek,“ doplnila Othová s tím, že za finanční podpory úřadu práce už přijala pracovnici, která v terénu vykonává především asistenční práci s dětmi předškolního a raného školního věku formou předškolní přípravy a doučování.
I když zastupitelstvo projekt odsouhlasilo, rozproudila se kolem něho diskuse. Námitky zazněly ohledně pojmu „znevýhodněné romské matky“: některé české ženy se potýkají se stejnými problémy, když je například jejich partner ve výkonu trestu nebo nezaměstnaný, namítali někteří zastupitelé. Ozvaly se také hlasy, že pro romské děti už vyzkoušeli ve Vsetíně tzv. nulté ročníky, které ztroskotaly. Starosta Jiří Čunek řekl, že chtějí posílit neziskový sektor tak, aby podobné aktivity nebyly napojeny na rozpočet města a pomáhat jim přes projekty. „Kritizované názvosloví požaduje právě ten, kdo na granty dává peníze, což se týká i Evropské unie. Proto doporučujeme zavést některé aktivity včetně uvedeného projektu charity už dnes, aby si na ně Romové postupně zvykli,“ vysvětlil.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál