Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romane poradci kamenas te terdžol pal o Roma

Situacija savi hin akana Sokolovoste nane anglo Roma lačhi, bo o foros bikendža peskere khera jekhe podnikateľiske, savo kamel le Romen te dochudel avri kodarik kaj bešen. Somas ode te dikhel u vakeravas le manušenca, save nadžanen, so pes lenca ačhola sar len viscehinena andal o khera. Sokolovoste pro foros kerel buťi sar romaňi poradkiňa e Marta Bandyová, u but manuša latar užaren, kaj lenge andro pharipena pomožinela.

Sar davas duma le Romenca, ta mange phenenas, kaj e Bandyovo lenge napomožinel, u pal lengere problemi pes nazajiminel. Šundžom pre late skarhi pal o buter seri, vaš oda kamľom te džanel, so joj pre kada phenel. Vičindžom lake u joj mange vakerelas pal koda, sar e situacija dičhol maškar o Roma Sokolovoste, so angle lende šaj kerel, u savo la hin nazoris pre koda, sar o Roma Sokolovoste dživen, phendžas mange. „Miri pozicija ke kadi situacija hin kajsi savi man mušinel te el sar manušes the uradnikos. So birinav oda anglo Roma kerav, kajča e situacija hin phari angle koda, kaj o Roma nakeren koda, so korkore mušinen te kerel. Bibacht hin, kaj varesave džene prepijen o love save chuden, aver čhivkeren o love andro bedni, u paľis len nane sostar te dživel. Napoťinen o najem, u hin len bare problemi. Andre kada lenge našťi arakhav pomoca.“
Pal kada džanas savore, kaj oda hin bari bibacht, savi pro Roma peľa, kajča vaš koda kampel te rodel drom, sar le Romen andal kada te dochudel avri.
E Bandyovo phenel, kaj kerel savoro so birinel, u talam kaj kade kampel te rodel savi hin hranica andre koda so kerel u so šaj kerelas. Sokolovoste dživen maj efta ezera Roma, kajča nane ode kajsi romaňi organizacija, savi bi pes thovelas andre buťi le Romenca, u šaj kerelas jekhetanes la Bandyovonaha pre koda, sar pes o problemi te rešinen. Joj peske mišlinel, kaj kerel so birinel, pal lakero sumenis kerel sar džanel, kajča la nane kaha te jedňinel, u vaš oda la nane kontrola pre koda so kerel mište, u so kerel namište. Realita hin kajsi, kaj o Roma lake napaťan, rakinen pre late, u nakamen, kaj te kerel romaňi poradkiňa.
Phučiben hin, te napaťan la Bandyovake, soske naroden varekas avres, soske laha pal kada navakeren u soske joj narodel drom, sar le manušenca feder te jedňinel. Kada so hin Sokolovoste hin the andro aver fori, u akana kampel, te del duma na pal o romane poradci, mušinas te del duma pal o sistemos. So hin andro sistemos lačho, so funginel mištes, u so nane kavke, sar kampel. Le romane poradcen hin peskero čačipen, u the le manušen hin peskero. Vaš oda kada sistemos našťi funginel avke, sar kampel. E situacija le Romengeri hin but nalačhi, u andre kada kampel sako vast the savoro, so hin kie dispozicija. Amari chiba hin koda, kaj savoro personifikinas. Akana phenas kaj nane lačhi e Bandyovo, u te ode ela vareko aver ta pre leste rakinaha, bo o sistemos ačhola kajso savo hino. La Bandyovo hin nazori save o manuša kritizinen, kajča te hin kritika, musaj tiž te phenel so kampel te kerel. Sokolovoste akana mušinen o Roma te džanel, so korkore kerena angle peste, u te kada džanena, ta e Bandyovo mušinela te šunel koda, so phenen. Kada hin demokracija, aver drom nane.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál