Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Starosta Rubík a ministryně Buzková odmítají respektovat nález ombudsmana

Město Slaný vystěhovalo tři romské rodiny nezákonně. Tak zní verdikt ombudsmana a je doplněn podrobně těmito nálezy:

- radnice vyzývá k porušování principů zákonnosti, když uplatňuje maximální sankce; radnice neplní povinnosti vyplývající z občanského zákoníku, když neudržuje ubytovnu ve stavu způsobilém k obývání;
- radnice přehlíží zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení tím, že neposkytuje občanům společensky nepřizpůsobivým s trvalým pobytem v obci pomoc, například ubytování;
- radnice ignoruje zákon o sociálním zabezpečení, který obcím ukládá, aby neplatičům nájemné ze sociálních dávek strhávaly.
Starosta města Slaný ignoruje nález ombudsmana a nehodlá učinit nápravu.
Ministryně Buzková rovněž odmítá nález ombudsmana a ignoruje práva dětí v ústavech.
V patnácti českých výchovných ústavech jsou děti neustále sledovány kamerami. Tím je porušováno jejich právo na soukromí, které chrání Listina základních práv a svobod. Petra Buzková demontáž kamer odmítla.
Nezbývá než položit otázku: Co bude a může být, když reprezentant vrcholného výkonného orgánu státu, jakým je člen vlády a když zástupce samosprávy, kterým je starosta obce, odmítají respektovat nálezy ústavní instituce, jakou je ombudsman? Co potom obyčejný občan? To už není demokracie, to je zvůle! Co s tím hodláte udělat, moudří parlamentní otcové a matky?
Ptá se
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál