Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Volná místa pro romské redaktory

Transitions Online (TOL) vyzývá kvalifikované kandidáty, aby se hlásili na místo interního redaktora v rámci projektu Roma Journalist Internship Program na rok 2003/04. Budou vybráni tři začínající romští novináři, kteří budou po dobu tří měsíců bydlet v Praze a působit v kanceláři TOL. Jejich úkolem bude kromě redaktorské práce i pomoc v kanceláři. Úspěšní kandidáti budou mít možnost podílet se na vytváření zpráv pro nové webové stránky TOLu i pro sesterskou stránku Central Europe Review, která informuje o událostech v kultuře.

Kandidáti by měli mít zkušenosti s novinářskou prací (např. absolvování školení o žurnalistice) a dobrou znalost mluvené a psané angličtiny. Součástí programu je stipendium a finanční příspěvek na bydlení.
Přihlášky s přiloženým životopisem a motivačním dopisem posílejte do 5. září na adresu Romani Internship Program, Transitions Online, Chlumova 22, 130 00 Praha 3 nebo na emailovou adresu training@TOL.cz.
TOL je pražská nevládní organizace zabývající se sdělovacími prostředky. Snaží se posílit profesionalitu, nezávislost a vliv médií v postkomunistických státech střední a východní Evropy, Balkánu a bývalého Sovětského svazu. V rámci Sítě korespondentů pro nezávislou žurnalistiku TOL vyhledává a vychovává budoucí talenty. Místním novinářům nabízí intenzivní školení, poskytuje instruktáže a nabízí jim příležitost zveřejnit jejich příspěvky. Projekt financuje OSI Network Media Program.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál