Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

V Praze 10. července 2003
Prohlášení
Pane Holomku,
v červencovém vydání, jste ve Vašem týdeníku Romano hangos zveřejnil v rubrice Komentáře článek Přerovští si pověsí Škromacha (na stěnu) a to v souvislosti s aukcí portrétních fotografických obrazů známých osobností, která se uskutečnila 19. června t. r. v Čejkovicích.
V článku mimo jiné informujete o prodeji portrétu ministra práce a sociálních věcí ČR Ing. Zdeňka Škromacha, který zakoupili přerovští Romové v čele s Milanem Polhošem. V této souvislosti tvrdíte, cituji: „Pan Polhoš a spol. je totiž jediný, který je mezi Romy obšťastňován pozorností této instituce, nepochybně díky ministerskému poradci Ladislavu Bodymu.“ K mé osobě dále v článku uvádíte, cituji: „To by mně nevadilo, kdyby ta pozornost byla rozdělována rovnoměrně mezi všechny romské podnikatele a kdyby pan Body měl čisté ruce.“ V článku dále uvádíte, cituji: „Netroufnul bych si něco takového říci, kdybych neměl výrok soudu, který potvrzuje, že jsem úplatek vzal a pak ho vrátil, když se věc provalila.“
K Vašemu tvrzení, že jsem úplatek vzal a pak ho vrátil, prohlašuji, že jsem nikdy nebyl vyšetřován, nebyl obviněn či postaven před soud a odsouzen za přijetí a vrácení úplatku. Vaše útoky na mou osobu považuji za dlouhodobě cílenou nenávistnou kampaň, jejíž počátek se datuje od 1990, v souvislosti s mou veřejněpolitickou činností poslance ČNR a Parlamentu ČR.
Na základě těchto faktů Vás důrazně žádám ve smyslu zákona č. 46/2000, Sb. v platném znění (tiskový zákon) o právech a povinnostech jako autora článku a zároveň šéfredaktora Romano hangos, o zveřejnění mého prohlášení v plném znění.

Ladislav Body
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Na přání autora zveřejňujeme v plném znění,
pouze po opravě gramatických chyb.)

Redakční poznámka k prohlášení Ladislava Bodyho:
I tentokrát rádi zveřejňujeme článek pana Bodyho v plném znění pouze s malou poznámkou, týkající se předposledního odstavce jeho dopisu. Pan Body má pravdu, že nikdy nebyl, alespoň pokud je nám známo, postaven před soud a odsouzen za přijetí úplatku. Přijetí úplatku se však prokázalo při projednávání jiného soudního případu, kde v rozsudku bylo uvedeno, že L. Body úplatek vzal. Soud však tuto záležitost neprojednával a pan Body raději peníze vrátil. Zda tím naplnil skutkovou podstatu trestného činu není rozhodující. Rozhodující je jeho náklonnost k takovému chování. Na ministerského úředníka dosti nepřípadné…

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál