Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Šunen Romale!

Rada Romům, jak volit Vím, mnozí z vás si říkají: Za komunistů to bylo lepší, a proto se chystáte volit právě je. Rád bych vám vysvětlil, proč by to bylo nerozumné, dokonce nebezpečné, a proč to nepřinese vůbec žádný užitek.

Především: za komunistů bylo lepší jen zdánlivě. Oni vám sice dali jakousi jistotu, ale byla to jen jistota k přežívání a pomalému odumírání a zaostalosti. Neměli jste nikdy více než máte dnes, i když jste měli práci. Komunisté si přece moc dobře hlídali, aby nikdo neměl víc než ostatní.

Vzpomeňte si dobře, jak vás oslovovali: byli jste jen „občané cikánského původu“!

Děti ve školách byly trestány za to, když mluvily romsky. Za těch 40 let měli komunisté čas, aby vám dali šanci získat dobré vzdělání a mnoho z vás už mohlo být vysokoškoláky a mohli jste dát lepší šanci svým dětem. A přece se to nestalo! Mnoho vysokoškoláků se mezi Romy neobjevilo. Byla to taková politika komunistů: zůstaňte pěkně při zemi a budete mít pokoj.

A tak se stalo, že když přišla svoboda v roce 1989, Romové na ni byli nejméně připraveni a nedokázali se jí chopit a využít pro zlepšení života. Teď je čeká ještě dlouhá doba, než se všechno obrátí k lepšímu. Ta šance tu však je a určitě bude využita.

Odpovědnost tedy za vaši špatnou situaci nesou komunisté! Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti. Volit komunisty by bylo nerozumné i proto, že nikdy nenastane taková situace, aby oni mohli své případné volební sliby splnit, i kdyby chtěli. Nikdy už nedostanou politickou moc, aby mohli své sliby plnit. Vždy se budou jen připojovat k jiným politickým a demokratickým silám a buď je podpoří, či nikoliv. Nikdy však tak, že by zvrátili demokratický vývoj.

Koho tedy volit? – zní otázka, když zatím žádná z politických stran neukázala nic světoborného a vývoj neprobíhá podle našich představ.

Ukázal bych přece jen jednu pozitivní věc, která spadá na vrub sociální demokracie, aniž bych si myslel, že je potřebné ji volit: po prvé za uplynulých 12 let vývoje demokracie v ČR se za jejich vlády v legislativě objevuje pojem romské integrace a ve výkonu státní správy romský poradce. Komunikace Romů se státem je dobrá, špatná je spíše se samosprávami (radnicemi). Udržet kontinuitu toho všeho je možné i za dané situace. Je mnoho věcí, které se mi na ČSSD nelíbí, byla schopna se spojit třeba s čertem, jen aby si udržela moc a dost možná, že ty úmysly ještě má.

Někoho však volit musíme! Jedna věc je jistá. ČSSD a konečně i ODS se zcela jistě do parlamentu dostanou. Proč je tedy volit, zaslepených příznivců mají dost. Kdosi už vtipně poznamenal, že oni se už konečně spolu nějak dohodnou, aby se jim pohodlně vládlo. Povinností občana je tomu učinit přítrž, a tak tu zbývá ještě koalice. Podpořit ve volbách koalici je vlastně tou nejlepší volbou. Ona může být onou stranou, která sociálním demokratům a ODS může co nejvíce překazit jejich nekalé úmysly. V té bídě je to vlastně jediná možná nabídka pro slušné lidi. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál