Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Společenství Romů otevřelo další centrum

Další komunitní centrum otevřelo Společenství Romů na Moravě dne 13. srpna v OstravěZábřehu. Otevření bylo do značné míry umožněno vládní podporou určenou pro projekty, které mají eliminovat sociální vyloučení Romů v České republice.

Centrum je určeno jako bezprahové zejména pro romské děti a nachází se v sídlišti, ve kterém žije asi 850 romských rodin v podmínkách přijatelného sociálního bydlení. Při centru bude sociální poradna a terénní pracovníci. Komunitní centrum v Zábřehu naváže na dřívější středisko SRNM v OstravěPřívoze. Nové centrum nabízí lepší podmínky pro práci s dětmi, větší jsou především využitelné prostory.
Zařízení se nachází v jednom z hotelových domů, které jsou taktéž obydleny především Romy. Většina z nich není přímo z obvodu OstravaJih, ale z celého Ostravska. V hotelových domech žije několik set Romů.
Při otevření centra jsme však současně zaslechli obavy, že rodiny žijící v hotelových domech mají být vystěhovány, aby se domy vyprázdnily pro zatím blíže neurčené podnikatelské aktivity. Přítomný starosta obvodu, projevil radost z otevření centra; spatřuje v tom i naději vedoucí k lepší sociální práci s romskými rodinami a mimoškolními aktivitami dětí.
Zdá se, že se nám na jedné straně něco podaří a na druhé dochází ke stavu nejistoty. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál