Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Linka pomoci AIDS

Občanské sdružení AIDS pomoc, které prostřednictvím Linky pomoci AIDS (224 810 702) pomáhá lidem s infekcí HIV a onemocněním AIDS již od roku 1992, rozšířilo řady pracovníků v oblasti poradenských služeb. Díky 27 dobrovolníkům, kteří byli loni vyškoleni, jsou odborníci připraveni nonstop zodpovídat dotazy týkající se nejen přenosu infekce HIV, možností testování či léčby, ale i pomoci HIV pozitivním lidem, rodinným příslušníkům nebo těm, kdo se obávají nákazy.

Linka je provozována v Domě světla v pražském Karlíně, kde sdružení nabízí i další služby. AIDS poradna provádí bezplatné a anonymní testy na HIV. Poradna také nabízí individuální konzultace a pomáhá klientům hledat způsoby, jak vyloučit či alespoň minimalizovat riziko infekce virem HIV. Pokud se HIV pozitivita potvrdí, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domu světla poskytuje klientům podporu a pomoc zvlášť v období bezprostředně po sdělení výsledku.
Cílem projektu, který financovala Evropská unie v rámci programu Phare Access 2000, bylo zlepšení kvality a zvýšení odbornosti poskytovaných služeb. Pozitivní vliv bude mít projekt na klienty ubytované v azylovém domě i na klienty v různých stádiích HIV/AIDS, o které dobrovolníci pečují.
jk

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál