Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romy školení nezajímá

Sdružení Athinganoi organizuje letos cyklus školení zaměřený na posílení rozvoje romského neziskového sektoru. Možnost zúčastnit se projektu Jak se stát dobrým managerem v NNO jsme začátkem roku nabídli 250 romským organizacím.

Přihlásilo se asi 20 sdružení. Bohužel jsme mohli vybrat pouze 15 zástupců, kteří v rámci 12 víkendových školení získají vědomosti v následujících oblastech neziskového sektoru: psaní projektů, fundraising, psaní různých zpráv, práce s internetem, ekonomické minimum, mediální víkend, komunikace atd.
Z patnácti frekventantů se jich účastní školení pravidelně asi osm. Vše při tom mají zdarma: ubytování, stravu, cestovné. Nejvíc mne udivuje, že romské organizace si neustále stěžují, jak těžké mají granty podmínky, že se nedají zvládnout; nyní mám na mysli konkrétně program Phare, se kterým mají největší problém. Nevím, co si myslet o tom, že nyní mají možnost dohnat, co nezvládají a zprofesionalizovat svou práci v neziskovém sektoru, ale přitom pro to nic nedělají. Kdyby si měli takové kurzy platit, tak je jeden přijde na několik tisíc korun. Mám pocit, že Romové si myslí, že mohou vše dostat zadarmo a nic pro to neudělat. Bohužel, kolegové, musím vás zklamat, snad to tak donedávna bylo, ale po vstupu do EU si takové organizace, jak se říká, ani neškrtnou!
Jako Romku a organizátorku školení mě velice mrzí nízká účast, protože jsem chtěla pomoci organizacím v jejich práci – chápu, že pro ně není jednoduché napsat dobrý projekt a ještě těžší je sehnat na něj peníze. Těch je čím dál méně a nároky na získání jsou čím dál vyšší. V neziskovém sektoru se udrží jen ti silní, kteří jsou ochotní se učit nové věci a přizpůsobit se nárokům. Věřím, že se mi na příští rok podaří obstarat dost finančních prostředků na pokračování tohoto projektu, abych mohla pomoci těm, kteří o to stojí a chtějí ve svém životě a práci v neziskovém sektoru něco dokázat a dále pomáhat ostatním!
Na závěr děkuji hlavnímu donorovi projektu, který je podporovaný v rámci programu Evropské unie Phare 2001 Rozvoje občanské společnosti prostřednictvím NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti).

Radka Kováčová
koordinátorka projektů o. s. Athinganoi

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál