Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Město Ústí prý očerňuje rodinu Červeňákových

Ústí nad Labem, Praha (ror) – Štrasburský Evropský soud pro lidská práva 29. července oznámil, že spor mezi Českou republikou a romskou rodinou končí smírem a stát Červeňákovým zaplatí do tří měsíců 900 tisíc korun.

Na rozhodnutí státu již zareagovalo město Ústí nad Labem, které vyzvalo advokátku rodiny Kláru VeselouSamkovou, aby zprostředkovala zaplacení 130 tisíc, které údajně Červeňákovi dluží městu. Má jít o 30 tisíc korun dluhu na nájemném a o 100 tisíc korun, které tvoří penále. Červeňákovi také údajně ztratí nárok na sociální dávky, neboť odškodnění za soudní průtahy je příjem jako jakýkoli jiný.
K. VeseláSamková požadavek na to, aby městu zajistila částku 130 tisíc korun z vyrovnání od státu, odmítla. Upozornila ústeckého primátora, že je zástupcem rodiny a nikoli města, tudíž nemůže působit jako najatý exekutor. Advokátka má sice od rodiny plnou moc k převzetí částky, kterou štrasburský soud potvrdil, s penězi však nakládat nemůže. Maximálně může rodině sdělit svůj názor, jak s nimi naložit.
Podle VeseléSamkové se město snaží Červeňákovy očernit. „Měl byste si uvědomit, vážený pane primátore, že svými výroky očerňujete nejen moje klienty, ale i druhého z partnerů, který smír uzavřel, totiž Českou republiku,“ píše advokátka v dopise ústeckému primátorovi. Vyčíslení dluhu podle ní Červeňákovi ani ona sama nikdy nedostali. Naopak představitelé Ústí tvrdí, že rodina vyrozumění dostala.
Postoj advokátky podpořil i předseda Mezinárodní romské unie Emil Ščuka, který uzavření smíru uvítal. Ohradil se však proti kampani, jíž město zpochybňuje nároky rodiny a ostouzí rodinu pro domnělé nevyřízené právní závazky.
Odškodnění, které rodina získala od státu, se týká soudu rodiny s městem Ústí nad Labem. Červeňákovi se soudí již řadu let s městem o osm milionů korun. Po rozpadu Československa měla rodina slovenské občanství. Částečně z nevědomosti přistoupila na to, že odjede na Slovensko. Město jim dokonce zaplatilo jízdenky. Někteří její členové pokládají tehdejší vystěhování za násilné. Když se začali po několika dnech vracet ze Slovenska zpět do Ústí, do svých bytů se již nastěhovat nemohli a město jim jiné neposkytlo. Údajně již jiné k dispozici nemělo. Početná rodina tak žila nějakou dobu s malými dětmi v garáži.

Diskuse na internetu
Jedna webová stránka otevřela na téma Červeňákovi veřejnou diskusi, do které se postupně zapojily desítky lidí.
Vedle vulgarit, urážek a zobecňování překvapovala ve většině příspěvků obrovská míra nenávisti vůči Romům, kteří byli označováni jako parazité, vši, cigoši, morgoši atd. V některých příspěvcích se objektivně poukazuje na chyby v práci odpovědných orgánů, které svým liknavým postupem situaci vytvořily. Z toho, co se tam objevilo, jsem vybral text výzvy zveřejněné pod jménem Marek:
„Výzva pro všechny cikány potulující se po území ČR: Prosíme odejděte, neboť se my, normálně smýšlející lidé, chceme mít lépe. Odejděte, celý svět na vás čeká s dávkami a porozuměním pro vaše stížnosti. Vemte si s sebou co chcete, ale již nikdy se nevracejte! Tady v ČR vás nemá nikdo rád, věřte tomu, že v jiných zemích vás budou mít rádi a budou vás živit zadarmo na úkor všech.“ og

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál