Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ředitel Úřadu práce v Brně odvolán

Už 24. července ministr Škromach odvolal z funkce ředitele Úřadu práce v Brně beze slova vysvětlení, pouze s dovětkem, že žádný ředitel nemá svoji funkci navždycky. To je jistě správné, ale přece jen – důvody vždy existují.

Teprve minulý týden byl pan Škromach sdílnější: „Po roce jsem zhodnotil práci svých podřízených. Na deseti úřadech jsem po důkladné analýze zjistil nejhorší výsledky. V pěti případech jsem rozhodl o odvolání ředitele.“ Pan ministr argumentuje dále: „Po pěti až sedmi letech by každý manažer měl změnit práci. Ztrácí totiž nasazení a dynamiku.“
S tím nelze než souhlasit. Jen kdyby se tyto zásady dodržovaly u všech státních úředníků!
Vydavatelství našeho týdeníku je v Brně, a tak o situaci také něco víme. Snad můžeme učinit tento dovětek, aniž bychom byli podezíráni z kopnutí do poraženého soupeře.
Protože spolupracujeme s mnoha jinými úřady práce na Moravě, můžeme jen podle pravdy říci, že největší byrokratické překážky v uskutečňování aktivní politiky zaměstnanosti byly právě v Brně.
Nejednou jsme vedli s pracovníky úřadu i panem ředitelem těžké rozhovory. Prosadit se bylo obtížné. Bylli jedním z důvodů pro odvolání i tento, pak se můžeme dočkat jen zlepšení.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál