Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   muzejní okénko

Cikánská tanečnice zvolena královnou krásy.

Na venkovském plese. – Zkušenosti s usidlováním cikánů. Pokusy s usídlením cikánů v pevně vykázaných místech se dlouho nesetkávaly s úspěchem. Hlavní příčinou toho byla jistě neklidná cikánská krev, zvyklá odedávna kočovnému životu. Teprve přísnost, s jakou byly prováděny zákony proti cikánům, přinesla svá ovoce, takže v posledních několika letech je už nejen u nás, ale i v cizině cikánská kočovnost omezena na nejmenší míru. Loňského roku bylo také u nás nařízeno usidlování cikánů v trvalých bydlištích a jejich řádná registrace. Toto opatření přineslo velmi uspokojivé výsledky.

Z mnohých cikánů stali se dokonce i řádní členové lidské společnosti. Pomalu zvykají si na stálé bydliště, stejně jako na práci. Velmi pěkné zkušenosti byly získány s cikánskými usedlíky na Hradecku, kde bylo usídleno celkem 34 cikánských rodin asi se 170 příslušníky. Zaměstnání našli zde cikáni zejména v zemědělství, které podnes nemá žádný zvláštní nadbytek pracovních sil. Místy jsou zaměstnáni cikáni také ve stavebnictví. V obou těchto oborech bylo s nimi dosaženo velmi uspokojivých zkušeností. Některé z cikánských rodin žijí dosud ve svých obytných vozech. Jiné se však už natolik přizpůsobily, že přijaly stálá bydliště v obecních domech. Je sice pravda, že některé obce se bránily osídlení cikánů, ale dnes většina z nich si na nové osadníky nemůže stěžovat. Ovšem i zde, jako ve všem, najdou se výjimky. Ale jsou to výjimky většinou jen řídké. Také cikánská omladina se pomalu přizpůsobuje novému, spořádanému životu. Cikánské děti navštěvují školu. Většina jich chodí do školy velmi ráda. Rovněž jejich prospěch je uspokojující. Po stránce společenské byl proti cikánům rovněž značný předsudek. Ale i ten pomalu mizí, když je vidět, že tito mají nejlepší snahu státi se řádnými občany a platnými členy lidské společnosti. Nejlepším dokladem toho je nedávný ples v Třebechovicích, kde byla cikánská tanečnice zvolena dokonce královnou krásy.
První dvě ceny v této venkovské plesové soutěži získaly dvě vdané paní, ženy to místních živnostníků. Třetí nejkrásnější účastnicí v soutěži královny krásy byla pak 18letá cikánská krasavice Markéta Bělová z Albrechtic nad Orlicí, kde je její rodina usedlá již řadu let. A právě tato cikánská rodina je nejlepším důkazem toho, že i cikáni dovedou se přizpůsobit normálnímu občanskému životu a sžít se s prostředím, které si vyvolili za své trvalé bydliště. To je ovšem jen jeden z mnohých příkladů, kdy se z cikánů stali řádní a spořádaní občané.

Vd.
Odpolední Národní Politika 12. 2. 1941

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál