Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Pane šéfredaktore,
velmi podrobně sleduji periodika národnostních menšin, zejména však periodika romská. V poslední době jsem zneklidněn z toho, jak se z relativně dobrého týdeníku Romano hangos za pomoci státní dotace stává „štvaný plátek“ zaměřený na Policii ČR. Nevím, jestli Vám došel dech a nemáte o čem psát, nebo vyjadřujete Vaše osobní postoje k policii městské nebo ČR. V osmistránkovém týdeníku číslo 20 jsou krom policejní kroniky tři velké články o Policii ČR. Domníváte se, že toto je jediná věc, která zejména romské spoluobčany zajímá a pomůže jim? Několikrát jste v různých jednáních prohlašoval, že je velká nedůvěra Romů v Policii ČR. Otevřeně se Vás ptám, co jste udělal pro získání větší důvěry, kde jsou Vámi doporučení Romové, kteří by pracovali u policie, aby sami Romové neměli pocit, že „bílý“ policista má rozdílné přístupy k majoritě a příslušníkům národnostních menšin, zejména k Romům. Pro Vás pravděpodobně není zajímavé ani to, že od roku 2000 nastoupilo k policii 21 příslušníků národnostních menšin a že z toho je 16 Romů. Osobně se domnívám, že by prospěl rozhovor s některým z těchto policistů, ale radit Vám mně nepřísluší. Nevím, jestli Vám uniká skutečnost, že Policie ČR je jediná v Evropě, která od roku 2000 realizuje na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně projekt Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, že 7. července 2003 byl zahájen již 7. běh výše uvedeného projektu. Jenom pro Vaši informaci (policie žádné rozlišování na policisty z majoritní společnosti nebo z řad minorit nevede): je to největší počet, jaký v historii policie byl. Je to největší počet v Evropě. Ovšem to by byl klad policie a to Vás, ani Vaši redakci pravděpodobně nezajímá. Jsem si úplně vědom toho, že existuje v naší společnosti svoboda slova, a není možná cenzura, přesto si však dovoluji oslovit členy Rady vlády pro národnostní menšiny, aby pečlivě zvažovali přidělování státní dotace na národnostní tisk, zejména jeho úroveň a přínos nejen pro příslušníky národnostních menšin, ale i celou společnost.
Závěrem si Vás, pane šéfredaktore, dovoluji požádat o zveřejnění tohoto článku v týdeníku Romano hangos.

pplk. Bc. Stanislav Daniel
zmocněnec ministra vnitra pro otázky ochrany národnostních menšin před projevy rasové diskriminace
(Na přání autora zveřejňujeme v plném znění, pouze po opravě gramatických chyb.)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál