Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Násilné sterilizace východoslovenských Romek v centru pozornosti mezinárodních organizací

Slovensku se opět dostává mezinárodní pozornosti v souvislosti s případem nezákonných sterilizací romských žen na východě země.

Devět lidskoprávních organizací s celosvětovou i regionální působností (Amnesty International, Center for Reproductive Rights, European Roma Rights Center, Human Rights Watch, International Helsinki Federation for Human Rights, Konzorcium Urobme to, Ľudia proti rasizmu, Poradňa pre občianske a ludské práva a Slovenský helsinský výbor) vydaly 22. července zprávu, v níž shrnují události po vydání zprávy Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Ta podává svědectví o diskriminačním jednání lékařů a nemocničního personálu vůči východoslovenským romským rodičkám.
Organizace vítají první kroky slovenské vlády, díky nimž by obráncům lidských práv, kteří na násilné sterilizace romských žen upozornili, už neměla hrozit kriminalizace. Zpráva nicméně upozorňuje na fakt, že případy diskriminace těchto rodiček nejsou dořešeny. Dokument rovněž obsahuje několik požadavků adresovaných vládě SR.
Stanovisko především vyzývá vládu k tomu, aby veřejně romskou komunitu ujistila, že autoři zprávy Telo i duša nebudou trestně stíháni. Dalším bodem je výzva k vyšetření všech případů údajných nezákonných sterilizací, ke kterým mělo dojít po pádu komunismu ve všech nemocnicích v zemi a výzva k prošetření všech případných kriminálních činů, které jsou se sterilizacemi spojeny. Stejně tak má vláda prověřit okolnosti, za kterých byl vydán souhlas se sterilizací. Podle mezinárodních standardů totiž samotný podpis de facto není důkazem naprostého a informovaného souhlasu. Organizace také upozorňují, že neexistuje žádné akutní zdravotní riziko, kvůli kterému by bylo nutno sterilizaci provést bez plného a informovaného souhlasu pacientky. Zpráva mimo jiné vyzývá vládu k zahájení trestního stíhání osob zodpovědných za spáchané násilí. Rovněž by měla být ustanovena vyšetřovací komise nezávislá na kriminálním vyšetřování, která by zkoumala dřívější i současné sterilizační praktiky.
„Právo mít kontrolu nad svými reprodukčními schopnostmi a tělesnou integritou jsou základními lidskými právy, která byla mnoha romským ženám na Slovensku odepřena. Bylo porušeno jejich právo na informovaný souhlas se sterilizací, na přesné a úplné informace o zdraví a nediskriminující zdravotní služby. Jako člen mezinárodní komunity a člen mezinárodních lidskoprávních dohod má Slovensko povinnost pečlivě vyšetřit, ukončit a napravit porušování lidských práv spáchané na jeho území,“ uzavírá prohlášení.
Publikace Telo i duša vychází z mise, kterou závěrem roku 2002 uskutečnilo Centrum pro reprodukční práva ve spolupráci s Poradnou pro občanská a lidská práva a odbornou konzultantkou pro otázky práv menšin. Její součástí byly i hloubkové soukromé rozhovory s více než 230 ženami z oblasti s nejvyšší koncentrací Romů. Rozhovory obsahovaly informace o okolnostech, za kterých je sterilizace prováděna a o zacházení zdravotníků v porodnicích a dalších zařízeních pro matky a těhotné ženy. Ženy mimo jiné hovořily o přístupnosti informací o zdravotní péči týkající se reprodukce. Průzkum odhalil rozsáhlé porušování lidských práv romských žen: vynucené a násilné sterilizace, dezinformace týkající se reprodukčního zdraví, rasově diskriminační přístup ke službám zdravotní péče a k léčbě, fyzické a verbální útoky ze strany poskytovatelů zdravotní péče a odpírání přístupu ke zdravotní dokumentaci.

Jana Sobotková

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál