Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové a Evropský parlament

Romové jsou jedinou a skutečnou obětí demokracie a jejího konkrétního vývoje v České republice. Oni byli nejméně připraveni na to, co svoboda přináší dobrého i zlého. Česká republika jim připravila ještě jednu zvláštní nepříjemnost v podobě hrubé intolerance, přecházející až v rasismus, který prolíná celou společností a ve všech jejích sférách.

Státy EU si začínají uvědomovat, co některé nové kandidátské země s sebou přinesou a jaký to může mít význam pro celé společenství. Jenom vstup ČR, SR a Maďarska znamená, že občany EU se stává současně nejméně milion Romů, lidí, jejichž životní status je na nejnižší možné úrovni a velmi často má charakter bídy, jaká se už nikde v Evropě nenajde. Tento stav se musí změnit, to je jasné, Evropa se s ním nemíní smířit, to už jsme se dověděli. To je určitě dobře. Pouhou naší účastí v EU se to ovšem nestane.
Úspěch v této záležitosti může nastat jedině vstupem Romů do běžného života, nikoliv návratem, ten tu nikdy nebyl.
Procesu se říká integrace Romů do společnosti a naše vláda má k tomu docela dobrý program. Bohužel, program skoro nikdo, kromě několika fantastů, nebere vážně.
Všichni Češi si musí přiznat, že stav jejich romských spoluobčanů není dobrý a sami musí zjednat nápravu.
Když vidíme, jak se chovají starostové, zastupitelé a odpovědní úředníci měst, hned poznáme, jak na tom jsme. Když podrobíme zkoumání činnost naší justice při ochraně lidských práv, když pozorujeme činnost policie, která soudům připravuje podklady pro jejich rozhodování, zmrzne nám úsměv na tváři.
Když si uděláme kvalifikované odhady (statistika neexistuje) o počtu nezaměstnaných Romů, kvalitě jejich bydlení, o počtu dětí ve zvláštních školách, o segregaci, která se v našem školství zabydlela a tím i o smutných perspektivách Romů jako celku, není nejmenší pochyby o tom, jak celá společnost na tento problém pohlíží. Ten pohled se musí změnit! Bez této změny to nepůjde! To je a bude nejtěžší věc.
Vstupem ČR do EU bude spousta Čechů pracovat v jejích strukturách. Obávám se, že Romů mezi nimi bude málo. Při tom by jich tam bylo zvláště zapotřebí.
Evropské posty lákají kdekoho. Pochopitelně, přinášejí značný finanční efekt. Za dané situace se v této tlačenici Romové jen stěží prosadí.
To platí i o poslancích Evropského parlamentu. Za ČR jich bude zvoleno 24. Je neoddiskutovatelným příkazem, aby mezi nimi byli i Romové. Už proto, že náš vlastní parlament neukázal, od časů poslední účasti Romů v parlamentech bývalé ČSR, jediný náznak úsilí postavit se k této problematice čelem. Teď všichni "vydržení" poslanci, dosazovaní trvale stranickými sekretariáty, znovu usilují o další vylepšení svých pozic, čili míří do EU.
Snad by se už konečně mohlo najít státotvorné uskupení, které by učinilo přítrž této neomalenosti a dalo šanci i outsiderům z řad Romů, případně jiných menšin, na svých kandidátkách ve volbách do Evropského parlamentu. Romové sami to nemohou zvládnout.

Karel holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál