Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Bezútěšná situace Romů na Slovensku

Komise OSN pro lidská práva, jež má na starosti monitoring dodržování závazků vyplývajících z účasti jednotlivých států na Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech, začala revidovat způsob, jakým ji Slovensko dodržuje.

Existence rasismu, diskriminace a rasově motivovaného násilí na Romech na Slovensku vyvolávají debatu o závažnosti těchto problémů i o způsobu, jakým slovenská vláda dodržuje své závazky. Protiromské nálady na Slovensku převažují a vytvářejí prostředí, v němž jsou lidská práva Romů extrémně zranitelná. Slovenská vláda učinila minimum opatření, aby tyto nálady redukovala či alespoň připustila jejich přítomnost. Někteří členové vlády se dokonce na tyto nálady odvolávali, aby získali politickou podporu, což zřejmě přispělo k vytvoření kultury, v níž se porušování lidských práv Romů toleruje nebo dokonce podporuje.
ERRC monitoruje situaci lidských práv Romů na Slovensku od roku 1996. Od té doby podniká v oblasti lidských práv rozsáhlé nezávislé výzkumy a úzce spolupracuje s několika slovenskými nevládními organizacemi s cílem zajistit kvalitní faktickou dokumentaci stavu lidských práv. ERRC dále zajišťuje neustálý monitoring dodržování lidských práv v Košicích a právní monitoring, který sídlí v Bratislavě.
ERRC představilo Komisi OSN pro lidská práva rozsáhlé výsledky výzkumů, včetně případů násilné sterilizace romských žen a statistik týkajících se počtu romských žáků ve školách či třídách pro mentálně postižené. Podle dokumentace ERRC byl na některých slovenských školách pro mentálně postižené děti ve školním roce 2002/2003 každý žák Rom.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál