Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



  Romské děti chtějí studovat

PRAHA (ror) – Romské děti se chtějí vzdělávat a pokračovat ve studiu i po základní škole stejně jako ostatní žáci. Ve srovnání s jejich vrstevníky je u nich ale větší pravděpodobnost, že budou opakovat ročník, nedokončí základní školu, nebo že nepostoupí na střední školu.

Tyto výsledky vyplynuly z průzkumu, který pro projekt Phare Podpora romské integrace v ČR, vypracovala obecně prospěšná společnost Nová škola. Průzkumné dotazníky vyplnilo přes sto pedagogů, téměř 40 romských asistentů učitele a na 350 romských i ostatních dětí.
Podle Vladislava Vika z Nové školy jsou v rámci českého školství romští žáci znevýhodnění, mezi jednotlivými školami jsou však rozdíly. Romští žáci například často nerozumí látce, protože dostatečně neovládají češtinu. Pokud ve třídě působí romský asistent, jsou jejich výsledky lepší. Asistent je také pro děti pozitivním vzorem a zároveň prostředníkem mezi rodinami a školou. Z průzkumu vyplynulo, že sami asistenti cítí, že významně přispívají ke zlepšování studijních výsledků žáků, vztahů mezi rodiči a školou, a mají vliv i na chování dětí. Zapojení asistentů do výuky by přivítala většina učitelů, která Romy učí. Myslí si také, že by bylo třeba udělat opatření, která by podpořila tyto žáky.
Učitelé, kteří mají asistenty ve třídě, by s nimi rádi absolvovali kurzy, aby se naučili spolupracovat a ze společné práce vytěžili co nejvíc. Často totiž nevědí, jak je do výuky zapojit. Také asistenti se chtějí dál odborně vzdělávat. Problém při integraci Romů učitelé i asistenti vidí ve špatné docházce, nedostatku motivace a problémovém chování romských žáků. Podle Vika je problém se školami, které nemají snahu s romskými žáky pracovat. Většina rodičů se pak snaží své děti posílat tam, kde jsou učitelé aktivní a romští žáci úspěšnější. Občas se stane, že je v takových školách většina Romů, protože ostatní rodiče do nich své děti naopak neposílají.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál