Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vzdělávací a rekvalifikační projekt pro nezaměstnané Romy

Demokratická aliance Romů ČR (DAR ČR) začala v lednu 2003 připravovat ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí, nizozemským městem Bussum, Obchodní akademií, Středním odborným učilištěm stavebním a Středním odborným učilištěm potravinářským ve Valašském Meziříčí vzdělávací a rekvalifikační projekt pro Romy s názvem Romprojekt.

Cílem je vzdělávání a rekvalifikace Romů, kteří mají problém se získáním zaměstnání kvůli nedostatečnému vzdělání. Už 1. září by měly začít rekvalifikační kurzy v oborech kuchař – číšník, zedník, sociální pracovník, administrativní pracovník pro prvních 30 romských zájemců.
Romprojekt je zajímavý také tím, že zájemce budou vzdělávat romští lektoři a pedagogové. Valašské Meziříčí ustanovilo tzv. řídící výbor ze zástupců zúčastněných měst, tedy Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a Vsetína, dále zástupců zúčastněných škol, romského zástupce, zástupce Úřadu práce ze Vsetína, zástupce Svazu měst a obcí a zástupce Velvyslanectví Nizozemského království. Valašské Meziříčí poskytlo prostory, na technické zázemí a vybavení nábytkem vzdělávacího střediska přispějí Nizozemci. Nyní je vypracován stavební projekt na rekonstrukci stavebních prostor, probíhá výběr a zaškolování spolupracovníků (romských asistentů a sociálních pracovníků), kteří se budou podílet na výběru vhodných adeptů tohoto vzdělávacího projektu.
Zbývá ještě uzavřít předběžné dohody s firmami, které mají Romy po absolvování kurzu zaměstnat. Při zřizování společensky účelného místa pro evidovaného uchazeče o zaměstnání mohou obdržet jednorázovou finanční pomoc ve výši až 80 000 Kč. Další možností je příspěvek na mzdu po dobu 8 až 12 měsíců, který může činit až 75 procent platu.
Romprojekt významně přispěje ke snížení nezaměstnanosti Romů v regionu a k jejich integraci do společnosti.

PhDr. Petr Tulia
DAR ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál