Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Letní tábory pro chudé romské děti

Některým romským dětem z tzv. sociálně znevýhodněného prostředí se v průběhu školních prázdnin dostane možnosti pobytu v letních táborech organizovaných občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi a církvemi. Rodiče hradí pouze část nákladů, finančně jsou pobyty podporovány granty různých nadací nebo krajskými úřady.

Liberecký magistrát připravil pro děti z chudých rodin pobyt v Krkonoších. Jsou mezi nimi také romské děti, kterým rodiče takové prázdniny dopřát nemohou. Organizátoři pobytu chtějí touto cestou také ovlivnit výchovné problémy, které se u nich projevují (zejména záškoláctví, nekázeň ve škole a drobné krádeže). Náklady na tábor dosahují téměř 200 000 Kč a jsou hrazeny z rozpočtu magistrátu a ministerstva vnitra. Rodiče přispívají 400 Kč. V doprovodu osmi vedoucích odjelo 34 dětí ve věku od 10 do 15 let. Program sestavený magistrátem obsahuje výlet na Sněžku, ukázky z práce městské policie, osvojení základů hygieny a hygienických návyků. Na letní tábor pojedou také romské děti z Plzně a Rokycan. Ve Zruči nad Sázavou se uskuteční již pátý ročník letního tábora, který organizuje občanské sdružení Začít spolu pro více než 20 dětí ve věku od 6 do 14 let. Romské děti z Rokycan se o školních prázdninách budou rekreovat v Habru na Rokycansku. Smíšený pobyt romských a neromských dětí připravila rokycanská Diakonie. Součástí táborových aktivit bude nacvičení divadelní hry, kterou pak děti zahrají ostatním rekreantům kempu.
Tradici podobných prázdninových táborů založil již v letech 1970 Svaz CikánůRomů, a po zrušení této organizace převzaly jejich pořádání komise pro řešení cikánské otázky při národních výborech. Nyní se tyto aktivity někde rozšiřují o podporu činnosti organizací v romských komunitách. Například královehradecký krajský úřad poskytuje ze svého rozpočtu na podporu romské menšiny milion korun. Občanská sdružení mohou žádat o grant do výše 25 000 korun s tím, že krajský úřad hradí náklady projektu nejvýše 70 procent. Finanční podporu získají projekty na rozvoj vzdělání Romů, kultury, tradic a práci s dětmi a mládeží. Finanční prostředky od krajského úřadu získalo již několik romských organizací z Náchoda pro vybavení romského komunitního centra.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál