Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Policisté riskují život jako jediní?

Slyším, že tím nejpádnějším argumentem pro enormní zvýšení platů policistů bylo to, že riskují svůj život při výkonu povolání. Tento argument by určitě obstál, kdybychom mohli říci, že v ostatních povoláních tomu tak není.

Zvýšení je plošné. Kolik však policistů mezi všemi skutečně riskuje svůj život? Deset, dvacet procent? A co těch zbývajících osmdesát? Ti se krásně a pohodlně svezou, neníliž pravda? Trochu velký přepych za dané situace!
Všichni dobře víme, že jsou jiná povolání, která taková rizika podstupují dnes a denně a při tom tento argument neuvádějí. Na prvním místě bychom mohli uvést lékaře. Například každý chirurg má ve svých rukou denně život několika pacientů, za týden jich jsou desítky a za měsíc už stovky. Při tom potřebuje ke své práci vědomosti nepoměrně širší a náročnější než jakýkoliv policista nebo hasič. Při výkonu své práce riskuje chirurg svoji odbornou pověst a tíha odpovědnosti, která na něm při některých zákrocích leží, je obrovská. Jeho práce tedy vyžaduje i vysokou psychickou odolnost a připravenost. Ta odpovědnost je na lékařích vždy, stejně tak jako u policistů, i když v rovině jiné. Proto ten příměr uvádím.
A co vědci? Nedá se jejich práce v laboratoři, kdy hledají cestu, jak likvidovat epidemie a jiná ohrožení, přirovnat k záchraně stovek a tisíců lidských životů? Pravda, nepotřebují k tomu hrubou sílu a nečelí smrti tváři tvář jako policisté a požárníci, o vězeňských dozorcích ani nemluvě. Potřebují k tomu daleko více: odvahu jiného druhu, neskonalou trpělivost a duševní schopnosti, které se rozvíjejí po celý dlouhý život. Jiní zase posunují vývoj dopředu a umožňují lidem kvalitnější bytí, lepší a výkonnější práci a vůbec pokrok lidstva. Ten úžasný rozvoj jsme nejvíce mohli sledovat v právě uplynulém dvacátém století. Bylo ho dosaženo díky vědcům. Nestojí právě tohle za zvláštní ocenění?
A co učitelé? Bez nich a jejich práce by se přece nikdy žádný vědec neobjevil. Učitelé nesou velký díl odpovědnosti za to, jaká bude společnost dospělých. Není i v jejich práci snad nepřímo zakotvena odpovědnost za lidské životy?
Každá společnost si váží především mozků. Svaly jsou hlavně k tomu, aby mozek mohl dobře fungovat. Tuto hierarchii každá vyspělá společnost dodržuje, i když je jasné, že vztah mezi svaly a mozkem je dvousměrný a musí být jako takový zachován. Naše společnost, ke své škodě, se této hierarchie nedrží – a to už seshora. Jak to pak může vypadat tam dole? Je ošidné přicházet s argumenty, které se při bližším zkoumání ukáží být povrchní a podle potřeby přitažené za vlasy k prosazení něčeho, co není domyšleno do důsledků.
Naše autority, které s tímto nápadem přišly a uvedou ho v život, jsou jen odrazem celé společnosti. Jaká ta společnost je, ukazuje tento případ vedle mnoha dalších, dosti zřetelně.

Karel oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál